Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner

Danh sách các cơ quan, đoàn thể, nhà hảo tâm, thầy cô giáo tài trợ "kỷ niệm 70 năm thành lập trường"


STTTên Cơ quan, Đoàn thểSố tiền tài trợGhi chú
1 Trần Sĩ Long 02 logo trường bằng đá Cựu giáo viên Nguyễn Tri Phương
2 Khách sạn Camelia 500.000 VND
3 Trần Thị Huỳnh 200.000 VND Cựu giáo viên Nguyễn Tri Phương
4 Đặng Thị Ngọc Phương 500.000 VND Cựu giáo viên Nguyễn Tri Phương
5 Võ Thị Lạc 200.000 VND Cựu giáo viên Nguyễn Tri Phương
6 Công ty TNHH MTV Thực phẩm Huế 2.000.000 VND
7 Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế 1.000.000 VND
8 Đại học Sư Phạm Huế 1.000.000 VND
9 Đặng Thị Tuyết 1.000.000 VND 167 Bà Triệu - Huế
10 Dương Thị Mai 500.000 VND Cựu giáo viên trường Nguyễn Tri Phương
11 Nguyễn Hoàng Lan 300.000 VND Cựu giáo viên trường Nguyễn Tri Phương
12 Bệnh viện Đại học Y - Dược Huế 5.000.000 VND
13 Trường Đại học Y - Dược Huế 5.000.000 VND
14 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thừa Thiên Huế 300.000 VND
15 Ngân hàng Viettin Bank 5.000.000 VND
16 Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Tin học Nhật Huy 2.000.000 VND
17 Trường Đại học Kinh tế - Huế 1.000.000 VND
18 Công ty kinh doanh nhà Thừa Thiên Huế 1.000.000 VND
19 Công an Tỉnh Thừa Thiên Huế 2.000.000 VND
20 Trung tâm Medic - Huế 5.000.000 VND
21 Công ty cấp nước Thừa Thiên Huế 3.000.000 VND
22 Công ty Bảo hiểm Bảo Minh 500.000 VND
23 Tổng Công ty xây lắp Thừa Thiên Huế 5.000.000 VND
24 Sở tài chính 3.000.000 VND
25 Bảo Việt Thừa Thiên Huế 500.000 VND
26 Ngân hàng phát triển Thừa Thiên Huế 3.000.000 VND
27 Viễn thông Thừa Thiên Huế 5.000.000 VND
28 Ngân hàng Vietcombank - Thừa Thiên Huế 2.000.000 VND
29 Nguyễn Quang Cường 1.000.000 VND Phụ huynh em Nguyễn Hoàng Gia và Nguyễn Quang Long
30 Lê Quang Thanh 500.000 VND Phụ huynh em Lê Quang Vũ HS lớp 8/8

Danh sách học sinh, cựu học sinh ủng hộ "kỷ niệm 70 năm thành lập trường"


STTHọ và tênNiên khóaSố tiền ủng hộGhi chú
1 Trần Thị Thu Lành 1990 - 1992 1.000.000 VND
2 Đoàn Văn Loan 500.000 VND
3 Nguyễn Văn Ngọc 500.000 VND
4 Phạm Hòa 500.000 VND
5 Lê Đình Châu 1963 - 1968 200.000 VND
6 Vũ Trung Lộ - Trần Văn Tú 100.000 VND
7 Nguyễn Thanh Dũng 200.000 VND
8 Nguyễn Tùng Tặng biểu tượng của trường Nguyễn Tri Phương
9 Lê Thị Hồng Duyên 2.000.000 VND
10 Tập thể cựu học sinh lớp 9/2 1984 300.000 VND
11 Ngô Duân 200.000 VND
12 Nguyễn Việt Dũng 200.000 VND Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế
13 Tôn Thất Hưng 1967 - 1974 200.000 VND
14 Phan Lê Anh Minh 1.000.000 VND
15 Tập thể cựu học sinh lớp 9/1 1991 - 1992 3.000.000 VND
16 Nguyễn Dung - Nguyễn Hoàng Minh Tuệ 2.000.000 VND
17 Tập thể lớp 9/9 1994 - 1998 2.200.000 VND
18 Huỳnh Văn Minh 2.000.000 VND
19 Trần Văn Vĩnh 1.000.000 VND
20 Tập thể cựu học sinh lớp 9/1 1986 - 1990 2.000.000 VND
21 Lê Xuân Yên 1963 - 1970 1.000.000 VND
22 Nguyễn Văn Mễ Cựu học sinh P6 (1961 - 1965) 3.000.000 VND Đại diện học sinh toàn lớp
23 Nguyễn Văn Mễ Cựu học sinh P6 (1961 - 1965) 3.000.000 VND Đại diện học sinh toàn lớp
24 Tập thể cựu học sinh lớp 9/2 1986 - 1990 1.000.000 VND
25 Tập thể cựu học sinh lớp 9/1 1997 - 2001 2.500.000 VND
26 Nguyễn Thị Thúy Bình 500.000 VND
27 Lê Hạ 300.000 VND
28 Lê Điểu 1971 - 1974 200.000 VND
29 Tập thể lớp 9/3 1988 - 1992 1.000.000 VND
30 Trương Quý Tùng 1979 - 1980 500.000 VND
31 Nguyễn Phước Hồng Hạnh, Nguyễn Phước Hạnh Dung, Hồ Lê Bảo Linh 1995 - 1999 500.000 VND
32 Nhóm cựu học sinh chuyên Toán 1982 - 1985 01 Ti vi Sam sung 42 inch (12.000.000 VND)
33 Nguyễn Diệu Cẩm Tú 1.000.000 VND
34 Tập thể lớp 9/7 1989 - 1990 400.000 VND
35 Nguyễn Thị Diễm Thúy 1983 - 1986 100 USD
36 Lớp 9/4 2005 - 2009 200.000 VND
37 Lưu Phước Lộc 1968 - 1975 1.000.000 VND
38 Nguyễn Bảo Toàn 1.000.000 VND
39 Lê Văn Bình 1963 - 1970 1.000.000 VND Thôn Lại Thế, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
40 Nhóm cựu học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh 1969 - 1975 1.000.000 VND
41 Nguyễn Phú Hội 1971 - 1975 5.000.000 VND
42 Gia đình Ông Trần Đức Thái 1963 - 1970 1.000.000 VND Bố Trần Đức Thái (Niên khoá 1963 - 1970), con trai Trần Đức Duy Trí (Niên khoá 1996 - 2000), con gái Trần Đức Nam Phương (Niên khoá 1999 - 2003)
43 Nhóm cựu học sinh 1963 - 1967 530.000 VND Hoàng Xuân Tựu, Nguyễn Đình Thành, Trần Gia Thuỵ, Hồ Cồ, Nguyễn Văn Toàn, Tôn Thất Kiệm.
44 Nguyễn Sĩ Long 1963 - 1970 100 USD Địa chỉ : 2010 - 16th Street San Francisco CA 94114, Phone : 415.522.4834, Email : long101214@yahoo.com
45 Cựu học sinh chuyên Toán 1987 - 1991 5.000.000 VND
46 Trần Thị Ngọc Dao 1.000.000 VND
47 Phạm Văn Phước, Phạm Văn Lợi, Phạm Duy Phương 1.000.000 VND
48 Cựu học sinh chuyên Toán 1983 - 1987 7.000.000 VND
49 Cựu học sinh lớp chuyên Toán 1983 - 1986 10.000.000 VND
50 Tập thể cựu học sinh lớp 9/1 1998 - 2002 3.500.000 VND
51 Cựu học sinh chuyên Toán 1984 - 1988 6.000.000 VND
52 Hồ Bảo Khánh Châu 1994 - 1998 1.000.000 VND
53 Nguyễn Chánh Phương 1985 - 1988 5.000.000 VND Thành phố Hồ Chí Minh
54 Phan Khánh Hiền 3.000.000 VND Thành phố Đà Nẵng