Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Kế hoạch & lịch công tác
  • Lịch công tác tuần

Kế hoạch công tác tuần 18 từ ngày 17/12 đến ngày 22/12/2012 (17/12/2012)

      Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế                                    KẾ HOẠCH CÔNG TÁC

        Trường THCS Nguyễn Tri Phương                                  --------***--------

                  Năm học 2012 – 2013                                                   Tuần 18

                                                                                  Từ ngày 17/12 đến ngày 22/12/2012

 

  Thứ hai

17/12

-   Chào cờ đầu tuần. Phát  thưởng các hoạt động biến đổi khí hậu.

-   Sau giờ chào cờ: Hội ý bộ phận CTHS (Ô.Hỷ, cô M.Nhân, cô Ái Nhân, Ô.Dũng

(TD), Ô.Chung, Ô.Sơn).

-   7h00: Thi Tiếng pháp tăng cường lớp 7/4.

-   Dự tập huấn biến đổi khí hậu tại Hải Phòng từ ngày 17 – 21/12/2012 (Ô.Bi, cô P.Tú, cô Chi).

 

 

Thứ ba

18/12

 

-   7h00: Thi Tiếng pháp tăng cường lớp 6/3.

-   7h30: Dự tập huấn tiếng Anh tại trường Cao Thắng (cô X.Dung)

-   7h30: Cô D.Trang dự hội thảo về dạy tăng cường tiếng Anh tại VP Sở

Tiết 4: Cô Giang giảng dạy tích hợp GD BĐKH. Bài dạy: “Không khí và sự cháy” tại lớp 8/7

-   15h30: Thi Tiếng pháp tăng cường lớp 9/4.

Thứ tư

19/12

-   13h50: Thi Tiếng pháp tăng cường lớp 8/5.

 

 

Thứ năm

20/12

-   Văn phòng chuẩn bị CSVC cho kiểm tra HKI.

 

 

 

Thứ sáu

21/12

- 8h00: Liên đội đi thăm bệnh viện 268 và 2 gia đình thuộc diện chính sách

 

      - 15h30 -17h00: Giáo viên TT Mundo dạy tiếng Anh cho h/s đội tuyển 9.

- 16h30: Gặp mặt cựu chiến binh (BGH, BCH Công đoàn, Ô.Thi, Ô. Diễn, Ô.Ba)

- Giờ sinh hoạt: K6, 7 bình bầu hạnh kiểm HKI.

Thứ bảy

22/12

 

-   Thi HKI (xem lịch)

-   Sau tiết kiểm tra HK: K8, 9 tổ chức sinh hoạt lớp để bình bầu hạnh kiểm HKI.

 

 

Chủ nhật

23/12

 

 

 

I. Chuyên môn:

- Thực hiện chương trình tuần 18.

- GV bồi dưỡng HSG nhận bảng kê khai thanh toán tại Giáo vụ (cô Hải).

- Tạm chấm dứt BD HSG.

- GV bộ môn tích cực nhập điểm vào cổng thông tin điện tử và Educare.

- Các bộ phận, tổ chuyên môn chuẩn bị kiểm kê tài sản cuối năm.

II.  Chủ nhiệm:

- Đôn đốc h/s thực hiện nội quy của nhà trường.

- Nhắc h/s tự ôn tập để kiểm tra HKI.

- Tham khảo GV bộ môn, Đoàn đội, bộ phận CTHS để xếp loại hạnh kiểm HKI.