Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Kế hoạch & lịch công tác
  • Lịch công tác tuần

Kế hoạch công tác tuần 19 từ ngày 24/12 đến ngày 29/12/2012 (29/12/2012)

      Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế                                    KẾ HOẠCH CÔNG TÁC

        Trường THCS Nguyễn Tri Phương                                  --------***--------

                  Năm học 2012 – 2013                                                   Tuần 19

                                                                                  Từ ngày 24/12 đến ngày 29/12/2012

 

  Thứ hai

24/12

-   Chào cờ đầu tuần. Học sinh học bình thường

-   10h00: Ban đại diện cha mẹ học sinh làm việc với phóng viên tuổi trẻ Thủ đô

 

 

 

 

 

Thứ ba

25/12

 

- Học sinh nghỉ học

- 7h00: Lớp 6/6, 6/7 thi học kỳ I môn nói tiếng Anh

- 8h00: Nhận đề kiểm tra lớp 9 tại Sở Giáo dục (Cô D.Trang, Ô.Thuận)

 

 

 

Thứ tư

26/12

- Thi học kỳ I theo lịch của Sở

 

 

 

 

Thứ năm

27/12

- 7h30: Cô X.Dung họp Hội đồng bộ môn tiếng Anh tại Quốc học

 

- Trước 17h00: Hoàn thành việc ghi điểm vào sổ điểm lớp, nhập điểm vào máy

- 17h00: BGH khóa sổ điểm và khóa chương trình nhập điểm

- Chấm chung môn Văn, Lý

- Thi học kỳ theo lịch của Sở

 

 

Thứ sáu

28/12

- Chấm chung môn Anh, Sinh

- Thi học kỳ theo lịch của Sở

- 14h00: Dự tổng kết công tác kế hoạch tài chính năm 2012 (Ô.Bi, cô Hương (KT)).

 

 

 

Thứ bảy

29/12

 

- Chấm chung môn Toán, Sử

- Thi học kỳ theo lịch của Sở

- GVBM Nhạc, Họa, Thể dục hoàn thành việc nhập điểm, kể cả điểm học kỳ I

- 19h30: Dự lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 5 tại Đài phát thanh và truyền hình tỉnh T.T.Huế (BGH)

 

 

 

 

Chủ nhật

30/12

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Chuyên môn:

- Thực hiện nghiêm túc việc coi thi, chấm thi học kỳ.

- GVBM rà soát việc quy chế cho điểm và nhập điểm vào sổ điểm lớp-Cổng thông tin điện tử-Educare.

- Các bộ phận và cô Hương (KT) hoàn thành việc kiểm kê tài sản trước ngày 29/12.

II.  Chủ nhiệm:

- Nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc nội quy phòng thi.