Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Kế hoạch & lịch công tác
  • Lịch công tác tuần

Kế hoạch công tác tuần 19b từ ngày 31/12 đến ngày 05/01/2012 (29/12/2012)

      Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế                                       KẾ HOẠCH CÔNG TÁC

         Trường THCS Nguyễn Tri Phương                                    --------***--------

                  Năm học 2012 – 2013                                                  Tuần 19b

                                                                                Từ ngày 31/12/2012 đến ngày 6/1/2013

 

  Thứ hai

31/12

-   Học sinh nghỉ học.

-   14h00-16h00: Giao lưu văn nghệ tại TTVH KT Huế-Okinawa (cô Uyên + 10 h/s).

 

 

 

 

 

Thứ ba

1/1

 

-   Nghỉ tết dương lịch.

 

 

 

 

 

Thứ tư

2/1

-    Học sinh nghỉ học.

-   Chấm chung bài kiểm tra HKI

-   Bộ phận làm điểm tiến hành nhập điểm HKI

-   14h00-17h00: GVBM nộp bảng điểm kiểm tra HKI cho Gvụ (đối với các môn không cắt phách) và nộp bài cho Ô.Hỷ.

-   7h30: Tập huấn quay phim chụp ảnh tại Hội trường (Ô.Tú, Ô.Nam (P)).

-   14h00: Dự tổng kết công tác tài chính năm 2012 (Ô.Bi, cô Hương)

-   14h00-15h00: Hội ý việc tổ chức ký văn bản hợp tác với trường Kalasin Thái Lan (BGH, Ô.Diến, cô Chi, cô P.Tú, cô X.Dung, Ô.Thuận).

 

Thứ năm

3/1

-    Học sinh nghỉ học.

-   Chấm chung bài kiểm tra HKI

-   Bộ phận làm điểm  nhập điểm HKI

-   Ráp phách các bài kiểm tra chung.

-   16h00: Hội ý về vấn đề thu nhập tăng thêm năm 2012 (BGH, Ô.Diễn, Ô.Thi, Ô.Lương, cô Giang)

 

 

 

Thứ sáu

4/1

-    Học sinh nghỉ học.

-   Chấm chung bài kiểm tra HKI

-   Bộ phận làm điểm  nhập điểm HKI.

-   14h00: Xáo bài kiểm tra cắt phách theo lớp (Tổ trưởng)

 

 

Thứ bảy

5/1

-   Tiết 1, 2, 3: Trả bài kiểm tra HKI cho h/s khối 8, 9.

-   Tiết 6,7, 8: Trả bài kiểm tra HKI cho h/s khối 6, 7 (sử dụng TKB tiết 8, 9, 10 chiều thứ sáu)

-   9h30 – 11h00: Xét hạnh kiểm  K6, 7 (Ô.Bi, Cô D.Trang, cô Chi, Ô.Hỷ, Ô.Tú, GVCN K6, 7).

-   15h30 – 17h00: Xét hạnh kiểm  K8, 9 (Ô.Bi, Cô D.Trang, cô Chi, Ô.Hỷ, Ô.Tú, GVCN K6, 7).

 

 

 

 

Chủ nhật

6/1

 

 

 

I. Chuyên môn:

- GV chấm bài và trả bài HKI đúng tiến độ.

- Các bộ phận rà soát cổng thông tin (xem kế hoạch).

- GVCN và GV bảo trợ đốc thúc h/s tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện đề tài Intel.

II.  Chủ nhiệm:

- Xét hạnh kiểm học sinh.