Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Kế hoạch & lịch công tác
  • Lịch công tác tuần

Kế hoạch công tác tuần 20 từ ngày 07/01 đến ngày 12/01/2013 (05/01/2013)

  

        SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ                                     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG                           --------***--------

                  Năm học 2012-2013                                       Tuần 20 từ ngày 7/1 đến 12/1/2013

 

 

 

 

Thứ hai

7/1

-       Chào cờ đầu tuần.

-       Nhận bảng điểm cá nhân tại Giáo vụ.

-       Nộp bảng điểm điều chỉnh và phiếu điều chỉnh tại Giáo vụ.

-       Áp dụng thời khoá biểu mới.

-       14h00: Trực báo các đề tài Intel tại Hội trường (BGH, người bảo trợ, Ô.Tú, cô

Chi, h/s thực hiện đề tài)

-       15h30: Dự lễ ra quân kỳ thi HSG Quốc Gia tại Quóc học (Ô.Bi)

-       Chiều: Chấm phúc khảo bài kiểm tra học kỳ I

 

 

 

Thứ ba

8/1

-       Tổ trưởng nhận mẫu hướng dẫn về thu nhập tăng thêm tại Giáo vụ.

-       Chấm phúc khảo bài kiểm tra học kỳ I

-       14h00: Dự tổng kết An toàn giao thông tại UBND tỉnh (Ô.Bi)

-       14h00: Dự phòng chống Sốt xuất huyết tại UBND phường Phú Hội (Ô.Thuận)

 

 

Thứ tư

9/1

           ơ                              

-       9h00: Hoàn thành hồ sơ quyết toán năm 2012 (cô Hương)

-       14h00: Kiểm tra hồ sơ chứng từ ngân sách, học phí (Ô.Bi, Ô.Thuận, cô Hương)

-       Chấm phúc khảo bài kiểm tra học kỳ I

 

 

 

Thứ năm

10/1

 

 

 

 

Thứ sáu

11/1

-       GVCN nhận bảng điểm tổng hợp và nộp bảng điểm điều chỉnh tại Giáo vụ

-       Nộp báo cáo tỷ lệ % trên TB các môn HKI lớp 9 (cô Hải)

-       15h00: Dự Hội nghị tổng kết tại Trung tâm Thể thao dưới nước (Ô.Bi)

 

 

 

Thứ bảy

12/1

-       Thi IOE cấp thành phố: (cô X.Dung thông báo cho h/s ngày thi, khung giờ thi

đúng quy định và bố trí GV đưa h/s đi thi)

-       9h30: Họp tổ chuyên môn góp ý về dự thảo quy chế tuyển chọn giáo viên trường

THCS NTP và thảo luận về thu nhập tăng thêm.

-       14h00: Họp liên tịch xét thu nhập tăng thêm (BGH, CTCĐ, TT, BTTND, Bí thư

-       Đoàn, TPT) và thảo luận về quy chế tuyển chọn giáo viên trường THCS NTP 

 

 

 

Chủ nhật

13/1

 

 

 

 

 

 

I. Chuyên môn:

-          Thực hiện chương trình tuần 20.

-          GVCN và GV tiếng Anh tiếp tục động viên h/s tham gia các vòng tự luyện 16, 17, 18, 19, 20 để đạt kết quả tốt trong vòng thi IOE cấp thành phố.

-          Nhóm Sử phổ biến cho h/s danh mục các di tích VH, LS để chuẩn bị cho kì thi tìm hiểu di tích VH, LS cấp trường dự kiến trong tháng 1-2/2013.

-          GV bảo trợ các đề tài Intel đốc thức h/s hoàn thiện đề tài và nộp tất cả hồ sơ dự thi từ ngày 14-20/1/2013.

-          Tổ trưởng nộp bảng PCCM mới cho Cô D.Trang vào ngày thứ 3 (08/01/2013). (nếu có thay đổi).

-          Hoàn tất việc nhập dữ liệu ở cổng thông tin điện tử.

-          Hoàn tất hồ sơ quyết toán năm 2012.

II. Chủ nhiệm:

-          Nhắc nhở h/s thực hiện tốt nội quy nhà trường.

-          Nhắc nhở h/s không tham gia vận chuyển, sử dụng các loại pháo; không đốt, thả đèn trời, không sử dụng đồ chơi mang tính bạo lực; nghiêm túc chấp hành luật giao thông; không tụ tập nơi đông người gây rối trật tự nơi công cộng.