Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tin tức & thông báo

Danh sách điểm học sinh được chọn vào đội tuyển dự thi tìm hiểu lịch sử văn hóa cách mạng cấp vòng 1 năm học 2012-2013 (24/01/2013)

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG HUẾ      
               NĂM HỌC 2012-2013        
             
              DANH SÁCH ĐIỂM HỌC SINH ĐƯỢC CHỌN VÀO ĐỘI TUYỂN THI TÌM HIỂU
   DI TÍCH VĂN HÓA LỊCH SỬ CÁCH MẠNG CẤP TRƯỜNG VÒNG 1
             
             
Stt SBD Họ và tên Lớp Điểm
Trắc nghiệm
Tự luận Tổng
 điểm
1 48 Lê Phạm Hoàng Long 7/6 6 5.5 11.5
2 79 Nguyễn Võ Diễm Quỳnh 9/5 5 5.25 10.25
3 97 Trương Bảo Trân 9/6 5 5 10
4 11 Trần Nguyên Đông 9/6 5 4.5 9.5
5 100 Lê Nguyễn Quốc Trị 7/6 4.5 5 9.5
6 50 Lê Nguyễn Kiều Miên 7/5 5.5 3.75 9.25
7 82 Võ Thị Thanh Tâm 9/6 5.5 3.75 9.25
8 15 Hồ Hoàng Duy 9/2 4.5 4.25 8.75
9 89 Nguyễn Thị Thanh Thảo 9/5 3.5 5.25 8.75
10 28 Bạch Trương Quốc Hữu 9/5 4.5 4 8.5
11 90 Hồ Lê Thu Thảo 9/6 3.5 5 8.5
12 30 Phan Võ Đình Huy 7/7 5 3.25 8.25
13 10 Lê Hồng Hoài Diệu 6/3 5 3 8
14 29 Hồ Gia Huy 7/5 7 1 8
15 54 Nguyễn Cẩm Bình Minh 8/2 4 4 8
16 80 Nguyễn Việt Anh Tài 8/1 4.5 3.5 8
17 18 Phan Thị Mỹ Giàu 9/6 5 2.75 7.75
18 39 Trần Thị Nhật Linh 8/2 5.5 2.25 7.75
19 72 Hoàng Bảo Phương 8/3 5 2.75 7.75
20 102 Nguyễn Hoàng Minh Trí 8/3 3.5 4.25 7.75
      Huế, ngày 23 tháng 01 năm 2013
                    HIỆU TRƯỞNG