Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tư liệu dạy & học
  • Học tập của học sinh

Kết quả điểm kiểm tra chọn đội dự tuyển HSG môn Toán 6 học kỳ II năm học 2012-2013 (01/02/2013)

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Năm học: 2012-2013                  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc  
               
  DANH SÁCH ĐIỂM HỌC SINH THAM GIA KIỂM TRA CHỌN ĐỘI TUYỂN  
  HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN 6
               
Stt SBD Họ và tên  Ngày sinh Lớp Điểm Ghi chú
1 49 Đặng Nguyễn Xuân Nam 23/2/2001 6/7 9.5  
2 8 Trần Quốc Bảo 20/05/2001 6/4 8.75 *
3 108 Nguyễn Nhật Trung 04/04/2001 6/2 8.75  
4 11 Võ Thị Ngọc  Cẩm 27/2/2001 6/8 8.5  
5 12 Nguyễn Nhật Thanh Châu 30/03/2001 6/3 8.5  
6 80 Nguyễn Minh Quân 01/10/2001 6/4 8.5  
7 98 Đào Thanh Tiến 24/10/2001 6/7 8.5  
8 15 Đặng Phúc Mạnh  Đạt 16/07/2001 6/1 8.25  
9 21 Huỳnh Tâm Minh Hiếu 01/10/2001 6/1 8.25  
10 47 Nguyễn Trần Nhật Minh 14/11/2001 6/6 8.25  
11 113 Nguyễn Thanh Tùng 14/01/2001 6/1 8  
12 118 Nguyễn Văn Xuân 23/01/2001 6/2 8  
13 120 Tôn Nữ Cát Vy 27/02/2001 6/6 8  
14 16 Nguyễn Hữu Thành  Đạt 26/4/2001 6/4 7.75  
15 22 Tôn Nữ Tâm Hiếu 01/01/2001 6/1 7.75  
16 31 Nguyễn Nhật Huy 03/11/2001 6/8 7.5  
17 42 Nguyễn Trần Nhật Linh 01/04/2001 6/2 7.5  
18 72 Quý Phước 01/02/2001 6/3 7.5  
19 76 Lê Hữu Anh Quân 05/11/2001 6/4 7.5  
20 32 Trần Nhật Huy 10/02/2001 6/1 7.25  
21 53 Lê Hạnh  Nguyên 20/1/2001 6/8 7.25  
22 87 Nguyễn Đắc Trí Tài 02/06/2001 6/3 7.25  
23 2 Trần Thị Nhật An 07/06/2001 6/1 7  
24 14 Nguyễn Đắc Chiến 18/06/2001 6/1 7  
25 18 Võ Đình Hải 30/9/2001 6/3 7  
26 19 Bùi Nguyên  Hạnh 24/5/2001 6/4 7  
27 27 Lý Khánh Hưng 26/5/2001 6/4 7 *
28 88 Lê Quang Tấn 01/05/2001 6/5 7 *
29 90 Trương Minh Thắng 27/3/2001 6/7 7 *
30 116 Hoàng Trọng Vinh 02/10/2001 6/8 7  
31 7 Mai Quang Bảo 01/01/2001 6/1 6.75  
32 93 Nguyễn Trần Hữu Thọ 13/6/2001 6/6 6.75  
33 107 Đặng Trần Tuyết Trinh 01/10/2001 6/7 6.75 *
34 121 Võ Thảo Vy 04/02/2001 6/8 6.75  
35 9 Nguyễn Quý Bảo 11/11/2001 6/3 6.5  
36 13 Nguyễn Thị Phương Chi 04/03/2001 6/3 6.5  
37 20 Bùi Nguyễn Minh Hiền 02/07/2001 6/7 6.5 *
38 40 Mai Xuân Tuấn Kiệt 09/10/2001 6/6 6.5  
39 92 Lê Ngọc  Thiện 27/12/2001 6/3 6.5  
40 110 Lê Xuân Trung 14/6/2001 6/7 6.5  
41 23 Lê Trung Hiếu 14/9/2001 6/4 6.25 *
42 52 Hoàng Hạnh Nguyên 14/4/2001 6/5 6.25  
43 58 Hoàng Nguyễn Trọng Nhân 16/2/2001 6/5 6.25  
44 84 Phan Ngọc Sơn 03/05/2001 6/5 6.25  
45 112 Hoàng Huy 26/9/2001 6/2 6.25  
46 119 Trương Bảo Vy 11/05/2001 6/4 6.25 *
47 36 Lê Văn Hoàng Khiêm 10/09/2001 6/4 6 *
48 51 Lê Phương Bảo Ngọc 02/12/2001 6/2 6  
49 60 Hồ Văn Việt Nhật 07/09/2001 6/6 6  
50 61 Phan Nguyễn Hạnh Nhi 27/02/2001 6/2 6  
51 82 Lê Thị Phương Quý 24/05/2001 6/1 6  
52 95 Hoàng Anh Thư 04/10/2001 6/4 6  
53 59 Trần Quang Nhật 11/08/2001 6/3 5.75  
54 86 Ngô Văn Quốc Tài 05/10/2001 6/8 5.75  
55 106 Lưu Đức Trí 22/5/2001 6/7 5.75  
56 109 Huỳnh Bách Thành Trung 30/7/2001 6/8 5.75  
57 111 Lê Hoàng 22/7/2001 6/1 5.75 *
58 29 Nguyễn Hữu Nhật Hưng 03/12/2001 6/6 5.5  
59 33 Phạm Nguyên Khang 27/3/2001 6/8 5.5  
60 41 Trần Khánh  Linh 15/12/2001 6/1 5.5  
61 74 Lê Lâm  Phương 22/02/2001 6/2 5.5 *
62 77 Nguyễn Anh Quân 18/4/2001 6/5 5.5  
63 81 Trương Đăng Quang 04/05/2001 6/2 5.5 *
64 105 Nguyễn Khoa Thụy  Trân 21/08/2001 6/1 5.5  
65 50 Trương Yến Kim Ngân 11/04/2001 6/2 5.25  
66 63 Lương Thị Thùy Nhi 31/8/2001 6/3 5.25  
67 64 Lê Nguyễn Tú Nhi 05/11/2001 6/2 5.25  
68 1 Nguyễn Quốc  An 05/09/2001 6/4 5 *
69 4 Trần Đức  Anh 26/10/2001 6/7 5 *
70 6 Lê Quỳnh  Anh 26/01/2001 6/2 5  
71 17 Trần Tấn Đạt 22/1/2001 6/7 5  
72 28 Phạm Nguyên Hưng 12/07/2001 6/1 5 *
73 30 Hồ Văn Bảo Huy 04/01/2001 6/8 5  
74 37 Ngô Tri Khiêm 03/05/2001 6/8 5  
75 46 Nguyễn Hải Nhật Minh 12/05/2001 6/8 5  
76 56 Tống Phước Trung Nguyên 17/8/2001 6/6 5  
77 83 Nguyễn Thảo Quyên 18/5/2001 6/7 5 *
78 39 Trần Hoàng Anh Kiệt 01/01/2001 6/6 4.75  
79 43 Trần Hữu Quang Lộc 24/4/2001 6/3 4.75  
80 62 Nguyễn Bình Thảo Nhi 07/10/2001 6/8 4.75  
81 67 Nguyễn Thị Quỳnh Như 13/3/2001 6/7 4.75 *
82 71 Nguyễn Minh Hoàng Phúc 09/06/2001 6/5 4.75  
83 91 Nguyễn Quang Anh Thi 23/8/2001 6/6 4.75  
84 10 Nguyễn Khoa Gia  Cát 24/11/2001 6/5 4.5  
85 25 Đinh Hữu Tuấn Hưng 19/3/2001 6/4 4.5 *
86 38 Nguyễn Phúc Anh Khoa 30/1/2001 6/2 4.5 *
87 68 Lê Quang Đức Phú 02/02/2001 6/6 4.5 *
88 89 Đặng Vũ Nhật Thành 22/05/2001 6/1 4.5  
89 99 Thế Quang Thanh Toàn 21/1/2001 6/4 4.5 *
90 3 Nguyễn Thị Vân An 30/10/2001 6/1 4.25  
91 24 Nguyễn Minh Hoàng 03/04/2001 6/8 4.25  
92 65 Trần Ánh Xuân  Nhi 29/01/2001 6/1 4.25  
93 69 Võ Hoàng Ngọc  Phú 08/03/2001 6/6 4.25  
94 94 Ngô Thị Hoàng Thu 21/9/2001 6/7 4.25 *
95 97 Chế Công  Thuận 15/2/2001 6/5 4.25  
96 117 Hoàng Quang 13/8/2001 6/8 4.25  
97 26 Đỗ Duy Hưng 10/02/2001 6/7 4 *
98 34 Tôn Thất Quang Khang 11/01/2001 6/8 4 *
99 35 Đặng Ngọc Khánh 09/02/2001 6/8 4  
100 66 Nguyễn Dạ Thảo  Nhung 07/01/2001 6/5 4  
101 115 Trần Đỗ Quốc  Việt 31/1/2001 6/6 4  
102 48 Lê Như  Minh 21/11/2001 6/5 3.75 *
103 103 Phạm Thị Bảo Trâm 26/1/2001 6/5 3.75  
104 104 Trần Bích Trâm 05/10/2001 6/1 3.75  
105 5 Bùi Quốc Anh 03/11/2001 6/5 3.5  
106 70 Nguyễn Hoàng Quang  Phú 13/02/2001 6/7 3.5 *
107 75 Lê Quý Phương 19/3/2001 6/6 3.5  
108 78 Nguyễn Thanh Anh Quân 18/11/2001 6/6 3.5  
109 102 Phạm Thị Thùy Trang 19/3/2001 6/8 3.5 *
110 114 Tống Thanh  Tuyền 22/5/2001 6/5 3.5  
111 100 Nguyễn Thị Minh Trang 16/9/2001 6/3 3.25  
112 101 Huỳnh Nguyễn Mỹ  Trang 25/1/2001 6/7 3.25 *
113 55 Tạ Phước  Nguyên 04/05/2001 6/3 3  
114 85 Nguyễn Phước Bảo Tài 01/12/2001 6/6 2.25 *
115 73 Trần Văn Quý Phước 08/08/2001 6/1 2 *
116 96 Nguyễn Vũ Minh Thư 16/7/2001 6/8 1.75 *
117 44 Hồ Hữu Yên Minh 27/3/2001 6/6 1.25  
118 54 Nguyễn Trần Thảo Nguyên 15/3/2001 6/6 1.25  
119 45 Lê Kim Nhật Minh 20/6/2001 6/5 Vắng  
120 57 Nguyễn Ngọc Nhân 06/10/2001 6/5 4.25 *
121 79 Nguyễn Phúc Bảo Quân 22/9/2001 6/2 Vắng  
        Huế, ngày 01 tháng 02 năm 2013
                    HIỆU TRƯỞNG
               
               
                Ths. Nguyễn Hữu Bi