Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tin tức & thông báo

Lúc 10h30 ngày 19/02/2013, đồng chí Nguyễn Văn Cao; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm và kiểm tra tiến độ xây dựng trường mới (19/02/2013)