Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tin tức & thông báo

Đoàn học sinh THCS Nguyễn Tri Phương, Huế thăm và dự trại quốc tế tại trường Kalasin Pittayasan- Thai lan (27/02/2013)

               Trong khuôn khổ dự án hợp tác giáo dục đã ký kết giữa hai trường THCS Nguyễn Tri Phương, Huế và trường Kalasin Pittayasan- Thai lan. Vào ngày 24/2/2013 đoàn học sinh trường THCS Nguyễn Tri Phương, Huế dẫn đầu là thầy Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Bi đã bắt đầu chuyến thăm và tham dự hội trại quốc tế tại trường Kalasin Pittayasan- Thai lan, chuyến đi kéo dài từ ngày 24/2 đến ngày 2/3 năm 2013.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình: