Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tin tức & thông báo

Thông báo về việc sử dụng địa chỉ website mới của trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế (27/03/2013)

Thông báo về việc sử dụng địa chỉ website mới của trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế 

 

Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế kể từ năm học 2012-2013, các đơn vị trực thuộc sẽ sử dụng địa chỉ website theo tên miền do Sở GD&ĐT cung cấp. Vì vậy, nhà trường thông báo địa chỉ của website mới để cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh, cựu học sinh có thể theo dõi các tin tức và hoạt động của nhà trường.

Địa chỉ website mới: http://thcs-ntphuong.thuathienhue.edu.vn/