Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Danh sách học sinh
  • Danh dự toàn trường

Danh sách học sinh nhận phần thưởng danh dự toàn trường (31/12/2009)

 

Stt
Năm học
Họ và tên học sinh
1
1989 – 1990
Lê Thị Thanh Trúc
2
1990 – 1991
Ngô Viết Quỳnh Dung
3
1991 – 1992
Nguyễn Văn Sơn
4
1992 – 1993
Tô Thị Diệu Lan
5
1993 – 1994
Lê Thanh Minh
6
1994 – 1995
Trần Thị Anh Anh
7
1995 – 1996
Đậu Phan Ngọc Thanh
8
1996 – 1997
Lê Thị Như Bích
9
1997 – 1998
Nguyễn Thị Bạch Nga
10
1998 – 1999
Trần Huy Lập
11
1999 – 2000
Phạm Ngọc Sơn
12
2000 – 2001
Lê Phan Khánh Nhi
13
2001 – 2002
Hoàng Trọng Minh Vỹ
14
2002 – 2003
Phan Thị Như Quỳnh
15
2003 – 2004
Hoàng Giáng Thu
16
2004 – 2005
Nguyễn Hoàng Minh Tuệ
17
2005 – 2006
Nguyễn Hoàng Diễm An
18
2006 – 2007
Nguyễn Thị Hoài Thanh
19
2007 – 2008
Nguyễn Minh Hiếu
20
2008 – 2009
Nguyễn Đắc Trí Toàn
21
2009 - 2010
Phạm Như Hiển

 
 

 

Những bài viết liên quan: