Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Giới thiệu trường
  • Danh hiệu & thành tích

Danh hiệu & thành tích (31/12/2009)

 

Huân chương Lao động Hạng ba
Năm học 1998-1999
Bằng khen của Thủ tướng chính phủ
Năm học 2006-2007
Cờ thi đua của UBND Tỉnh
Năm học 1992 – 1993
Năm học 1999 – 2000
Năm học 2004 – 2005
Năm học 2006 – 2007
Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Năm học 1994 – 1995
Năm học 1996 –1997
Năm học 2001 – 2002
Năm học 2002 – 2003
Năm học 2004 – 2005
Bằng khen của UBND Tỉnh
Năm học 1994 – 1995
Năm học 1998 –1999
Năm học 1999 – 2000
Năm học 2004 – 2005
Năm học 2007 – 2008
Năm học 2008 – 2009

  

Bằng khen: Thành tích xuất sắc trong phong trào công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2002-2003 Bằng khen: Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2002-2003 Giấy khen: Đạt danh hiệu "Tập thể điển hình tiên tiến" năm 2003
     
     
Giấy khen: Giải nhì hội thi ảnh nghệ thuật về GDDT Danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc 2007-2008 Giấy khen: Thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh" 2007-2008
     
     
Chứng nhận: Đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc năm học 2004-2005 Bằng khen: Thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn 2005-2006 Giấy khen: Thành tích trong Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc 2002
     
     
Chứng nhận: Đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc năm học 2003-2004 Chứng nhận: Đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc năm học 2003-2004 Giấy khen: Thành tích tốt trong công tác xây dựng, tổ chức thực hành thí nghiệm, sử dụng thiết bị ở các tiết dạy 2001-2002
     
     
Certificate of Award for highest shool performance prize - 2006 Oxford Graded Readers Contest Danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc 2008-2009 Washington Cultural Exchange - WCE Student Delegation
     
     
Cuộc thi - Sáng tác với chủ đề "Nước và cuộc sống trong con mắt tuổi thơ" Bằng khen: Thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác 2007-2008 Bằng khen: Thành thích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2001-2005
     
     
Bằng khen: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 1996-1997 Bằng khen: Đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua thời kỳ đổi mới 1990-2000 Bằng khen: Thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ 2002-2003
     
     
Bằng khen: Thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác 1994-1995 Bằng khen: Thành tích xuất sắc trong công tác GDDT 2004-2005 Huân chương lao động Hạng ba
     
     
Bằng khen: Thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học khuyến tài Cờ thi đua: Đơn vị thi đua xuất sắc 1992-1993 Cờ thi đua: Đơn vị thi đua xuất sắc 2004-2005
     
     
Cờ thi đua: Đơn vị thi đua xuất sắc 2006-2007 Cờ thi đua: Giải nhất toàn đoàn khối THCS 1999-2000 Cờ thi đua: Giải nhất toàn đoàn khối THCS 1997-1998
     
     
Cờ thi đua: Giải nhất toàn đoàn - Giáo toán trên máy tính Casio 2006-2007 Cờ thi đua: Công đoàn cơ sở vững mạnh 1993-1994 Cờ thi đua: Giải nhất toàn đoàn - Giáo toán trên máy tính Casio 2008-2009 - Khối lớp 8
     
     
Cờ thi đua: Giải nhất toàn đoàn - Giáo toán trên máy tính Casio 2008-2009 - Khối lớp 9