Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Giới thiệu trường
  • Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức (31/12/2009)

 

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG HIỆN TẠI 

Hiệu trưởng: NGƯT Nguyễn Hữu Bi.
- Chuyên môn: Thạc sỹ Toán học.
- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung, đối ngoại, tài chính, nhân sự.
- Email: nghuubi@yahoo.com.
          C2nhbi.ntp@thuathienhue.mail.vn
Phó Hiệu trưởng: Trần Đức Hảo
- Chuyên môn: Cử nhân Toán.
- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chuyên môn các tổ Toán, Lý Hóa, Thể mỹ, Sinh- công nghệ.
- Email: C2tdhao.ntp@thuathienhue.mail.vn
Phó Hiệu trưởng: Tạ Thị Thúy Anh
- Chuyên môn: Thạc sỹ giáo dục.
- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chuyên môn các tổ Văn, Ngoại ngữ, Sử-Địa-GDCD.
- Email: C2ttthanh.ntp@thuathienhue.mail.vn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC VỊ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG NGUYỄN TRI PHƯƠNG
TỪ 1940 ĐẾN NAY


- 1940: Thầy Đào Đăng Vĩ
- 1953: Thầy Thân Trọng Hy
- 1954:  Thầy  Chu Dung Khánh
- 1955: Thầy Lê Khắc Tố.
- 1966: Thầy Hồ Văn Lê.
- 1968: Thầy Hồng Giũ Lưu.
- 1973: Thầy Lê Vĩnh Kiến.
- 1974: Thầy Phạm Hòa.
- 1975: Ban điều hành: Thầy Dương Văn Lộc, Cô Ngọc Bích, Thầy Ngô Nghĩa
           Quyền Hiệu trưởng:  Cô Đồng Thị Lãm.
- 1978: Thầy Nguyễn Giám
- 1985: Thầy Võ Văn Vấn
- 1989: Thầy Lê Văn Lâm
- 9/ 2003 : Thầy Nguyễn Hữu Bi (Phó Hiệu trưởng- Phụ trách trường)
- 4/2004: Thầy Nguyễn Hữu Bi.
 

Những bài viết liên quan: