Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Giới thiệu trường
  • Đội ngũ cán bộ

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2009 - 2010 (11/01/2010)

Stt
Họ và tên
Chức vụ
Trình độ
1.      
Nguyễn Hữu Bi
Hiệu trưởng
Thạc sĩ
2.      
Trần Đức Hảo
Phó Hiệu trưởng
Đại học
3.      
Tạ Thị Thuý Anh
Phó Hiệu trưởng
Thạc sĩ
4.      
Hoàng Đình Anh Tú
Tổng phụ trách Đội
Đại học
5.      
Đinh Văn Lương
Tổ trưởng Toán-Tin
Đại học
6.      
Nguyễn Khoa Từ
Giáo viên Toán
Thạc sĩ
7.      
Nguyễn Văn Thắng
Giáo viên Toán
Thạc sĩ
8.      
Lê Văn Cầm
Giáo viên Toán
Đại học
9.      
Trần Văn Diễn
Giáo viên Toán
Đại học
10. 
Sử Thiết
Giáo viên Toán
Đại học
11. 
Cao Thị Kim Nhung
Giáo viên Toán
Đại học
12. 
Trần Thị Thắng
Giáo viên Toán
Đại học
13. 
Hà Thị Thanh Hải
Giáo viên Toán
Đại học
14. 
Trương Thị Lộc
Giáo viên Toán
Cao Đẳng
15. 
Hồ Thị Vân Nga
Giáo viên Toán
Đại học
16. 
Dương Thị Thanh Thủy
Giáo viên Toán
Đại học
17. 
Nguyễn Thị Xuân
Giáo viên Toán
Đại học
18. 
Lê Thị Hoài Mỹ
Giáo viên Tin
Thạc sĩ
19. 
Đoàn Thanh Hoà
Giáo viên Tin
Đại học
20. 
Cao Thị Thu Hiền
Tổ trưởng tổ S-Đ-GDCD
Đại học
21. 
Trần Thị Khánh Hương
Giáo viên Sử
Đại học
22. 
Thái Thị Thu Nhi
Giáo viên Sử
Thạc sĩ
23. 
Nguyễn Hỷ
Giáo viên Sử
Đại học
24. 
Nguyễn Thị Vĩnh Linh
Giáo viên Địa
Cao Đẳng
25. 
Dương Vĩnh Dũng
Giáo viên Địa
Đại học
26. 
Lê Thị Phương Thảo
Giáo viên Địa
Đại học
27. 
Hoàng Thị Phương Diễm
Giáo viên GDCD
Đại học
28. 
Trần Thị Xuân Anh
Giáo viên GDCD
Đại học
29. 
Trần Thị Hồng
Tổ trưởng tổ Sinh-CNghệ
Đại học
30. 
Lê Thị Thuận
Giáo viên Sinh
Đại học
31. 
Cao Thị Hải
Giáo viên Sinh
Cao Đẳng
32. 
Hồ Thị Thanh Thảo
Giáo viên Sinh
Cao Đẳng
33. 
Trần Thị Tuyến
Giáo viên Sinh
Đại học
34. 
Huỳnh Thị Xuân Hà
Giáo viên Công nghệ
Đại học
35. 
Đặng Thị Cúc
Giáo viên Công nghệ
Cao Đẳng
36. 
Nguyễn Thị Hương
CB thiết bị thí nghiệm Sinh
Đại học
37. 
Nguyễn Minh
Tổ trưởng tổ Văn
Đại học
38. 
Trần Thị Vân Thanh
Giáo viên Văn
Đại học
39. 
Trương Thị Huyền
Giáo viên Văn
Đại học
40. 
Nguyễn Thị Lan Phương
Giáo viên Văn
Đại học
41. 
Phan Thị Thiên Nga
Giáo viên Văn
Thạc sĩ
42. 
Lê Thị Nam Đàn
Giáo viên Văn
Đại học
43. 
Lê Thị Quyên
Giáo viên Văn
Cao Đẳng
44. 
Nguyễn Thị Lan
Giáo viên Văn
Đại học
45. 
Nguyễn Thị Hồng Hoa
Giáo viên Văn
Đại học
46. 
Hồ Thị Anh Thư
Giáo viên Văn
Đại học
47. 
Trần Thị Bích Thu
Giáo viên Văn
Đại học
48. 
Đặng Thị Ngọc Phượng
Giáo viên Văn
Tiến sĩ
49. 
Lê Thị Hoa Lý
Giáo viên Văn
Đại học
50. 
Phan Ngọc Thi
Tổ trưởng tổ Lý - Hoá
Đại học
51. 
Lai Huyền TN Thúy Xuân
Giáo viên Lý
Đại học
52. 
Nguyễn Phong
Giáo viên Lý
Đại học
53. 
Trần Thị Thu Thủy
Giáo viên Lý
Đại học
54. 
Nguyễn Thị Hoàng Yến
Giáo viên Lý
Đại học
55. 
Tôn Nữ Như Ngọc
Giáo viên Hoá
Đại học
56. 
Nguyễn Thị Thu Dung
Giáo viên Hoá
Đại học
57. 
Phan Thị Hương Giang
Giáo viên Hoá
Đại học
58. 
Phạm Minh Quý
Tổ trưởng tổ Thể - Mỹ
Đại học
59. 
Phan Văn Dũng
Giáo viên Thể dục
Đại học
60. 
Nguyễn Viết Hoàng
Giáo viên Thể dục
Cao Đẳng
61. 
Trần Ngọc Sơn
Giáo viên Thể dục
Đại học
62. 
Nguyễn Thị Quỳnh Chi
Giáo viên Thể dục
Đại học
63. 
Nguyễn Kim Chung
Giáo viên Nhạc
Cao Đẳng
64. 
Trương Thị Ái Nhân
Giáo viên Nhạc
Cao Đẳng
65. 
Hà Văn Trung
Giáo viên Mỹ thuật
Trung cấp
66. 
Đinh Khắc Thịnh
Giáo viên Mỹ thuật
Đại học
67. 
Lê Thị Thanh Quý
Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ
Đại học
68. 
Công Huyền TN Cẩm Tú
Giáo viên Tiếng Anh
Đại học
69. 
Nguyễn Thị Hồng Trang
Giáo viên Tiếng Anh
Đại học
70. 
Nguyễn Thị Hảo
Giáo viên Tiếng Anh
Đại học
71. 
Phạm Thị Xuân Dung
Giáo viên Tiếng Anh
Đại học
72. 
Hồ Thị Ái
Giáo viên Tiếng Anh
Đại học
73. 
Lê Phương Tú
Giáo viên Tiếng Anh
Đại học
74. 
Phan Thị Tâm Tuyết
Giáo viên Tiếng Anh
Đại học
75. 
Đoàn Thị Kim Loan
Giáo viên Tiếng Pháp
Đại học
76. 
Trần Quốc Nam
Giáo viên Tiếng Pháp
Đại học
77. 
Bùi Thị Hải Quỳnh
Giáo viên Tiếng Pháp
Đại học
78. 
Nguyễn Thị Diệu Trang
Giáo viên Tiếng Pháp
Thạc sĩ
79. 
Nguyễn Thị Nam Anh
Giáo viên Tiếng Nhật
Đại học
80. 
Huỳnh Thị Thuỷ Tiên
Giáo viên Tiếng Nhật
Đại học
81. 
Hoàng Thị Xuân Lộc
Tổ trưởng tổ Văn phòng
Đại học
82. 
Nguyễn Thị Thanh Hải
Giáo vụ
Đại học
83. 
Hoàng Ngọc Anh
Thư viện
Trung cấp
84. 
Hồ Ngọc Thuận
Y tế
Trung cấp
85. 
Trần Thị Hồng Lê
Nhân viên phục vụ
 
86. 
Lê Kim Ba
Nhân viên Bảo vệ
 
87. 
Nguyễn Thanh Bình
Nhân viên Bảo vệ
 
88. 
Nguyễn Hữu Sinh
Nhân viên Bảo vệ
 

Những bài viết liên quan: