Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Giới thiệu trường
  • Danh hiệu & thành tích

Kết quả trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia (11/01/2010)

Năm học
Tổng số
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải khuyến khích
1989-1990
5
4
 
1
 
1990-1991
5
 
2
 
3
1991-1992
7
 
1
3
3
1992-1993
5
 
2
3
 
1993-1994
5
 
1
2
2
1994-1995
16
 
1
 
15
1995-1996
10
 
1
3
6
1996-1997
20
 
4
5
11
1997-1998
14
 
3
7
4