Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Giới thiệu trường
  • Danh hiệu & thành tích

Kết quả thi tuyển vào các trường THPT trên địa bàn Thành phố Huế (11/01/2010)

Kết quả thi tuyển  vào các trường THPT trên địa bàn Thành phố Huế