Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Danh sách học sinh
  • Hs giỏi tỉnh, quốc gia

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI QUỐC GIA TỪ NĂM 1989 ĐẾN 1998 (11/01/2010)

I. Năm học 1989 – 1990 (5 giải):

      1. Lê Thị Thanh Trúc                        ( giải nhất Anh Văn) 
      2. Trương Thành Lê                          ( giải nhất Anh Văn)
      3. Tôn Nữ Thúy Hạnh                       ( giải nhất Anh Văn)
      4.   Phạm Thị Phụng                           ( giải nhất Anh Văn)
      5.   Nguyễn Thị Thúy Diễm              (giải Ba Anh Văn   )

II. Năm học 1990 – 1991 (5 giải)
      1.   Ngô Viết Quỳnh Dung                 (giải KK Toán )
      2.   Phạm Thị Thu Hằng                     (giải nhì Anh Văn)
      3.   Nguyễn Thị Hải Nhi                     (giải nhì Anh Văn)
      4.   Nguyễn Thị Quỳnh Anh               (giải KK Anh Văn)
      5.   Hoàng Thị Thanh Thủy                (giải KK Anh Văn)
 
III. Năm học 1991 – 1992 (7 giải):
      1.   Nguyễn Văn Sơn                          (giải Nhì Toán)
      2.   Trần Duy Dũng                             (giải Ba Toán)
      3.   Trần Thanh Hải                            (giải ba Anh Văn)
      4.   Lê Nguyễn Thiên An                    (giải Ba Anh Văn)
      5.   Lê Thị Thanh Thủy                       (giải KK Anh Văn)
      6.   Đinh Thị Thu                                 (giải KK Anh Văn)
      7.   Hoàng Dạ Thi                                (giải KK Văn)
 
IV. Năm học 1992 – 1993 (5 giải):
      1.   Tô Diệu Lan                                      (giải Nhì Anh Văn)
      2.   Hoàng Thị Phương Thảo                 (giải Nhì Anh Văn)
      3.   Lê Thị Phương Dung                        (giải Ba Anh Văn)
      4.   Nguyễn Hà Bảo Ngân                      (giải Ba Anh Văn)
      5.   Lê Hạnh Phương                               (giải Ba Anh Văn)
 
V. Năm học 1993 – 1994 (5 giải):
      1.   Lê Thanh Minh                                 (giải KK Vật Lý)
      2.   Tôn Nữ Nam Giao                            ( giải Nhì Anh Văn)
      3.   Nguyễn Đức Hiền                            (giải Ba Anh Văn)
      4.   Tôn Nữ Phương Như                        (giải Ba Anh Văn)
      5.   Trần Thị Xuân Mùi                          (giải KK Anh Văn)
 
VI. Năm học 1994 – 1995 (16 giải):
1.    Văn Trung Nghĩa                              (giải Nhì Toán)
2.    Lê Văn Quốc Anh                            (giải KK Toán)
3.    Trần Thúy Chân                               (giải KK Toán)
4.    Lê Thị Quỳnh Trâm                         (giải KK Toán)
5.    Trần Thị Bích Ngọc                         (giải KK Văn)
6.    Nguyễn Trung Hiếu                         (giải KK Vật Lý)
7.    Lê Thị Thu Thủy                              (giải KK Vật Lý)
8.    Nguyễn Khánh Hiền                        (giải KK Vật Lý)
9.    Trần Thị Anh Anh                            (giải KK Anh Văn)
10.  Lê Mai Hoàng Giao                          (giải KK Anh Văn)
11.  Lê Hà Diệu Minh                              (giải KK Anh Văn)
12.  Cao Lê Thanh Hải                            (giải KK Anh Văn)
13.  Cao Nguyễn Việt Hùng                  (giải KK Anh Văn)
14.  Lê Quang Sang                                 (giải KK Anh Văn)
15   Nguyễn P Phương Thảo                  (giải KK Anh Văn)
16.  Đỗ Thị Quý Thu                               (giải KK Anh Văn)
 
VII. Năm học 1995 – 1996: (10 giải):
1.      Hồ Hữu Khoa                                    (giải Ba Toán)
2.      Trần Như Quang                               (giải KK Toán)
3.      Đậu Phan Ngọc Thanh                     (giải Ba Anh Văn)
4.      Nguyễn Thị Thanh Nhật                  (giải Ba Anh Văn)
5.      Trần Thị Thúy Hoài                         (giải KK Anh Văn)
6.      Ngô Hồng Nhung                              (giải KK Anh Văn)
7.      Mai Thị Phương Quế                        (giải KK Anh Văn)
8.      Lê Nguyễn Quang Mỹ                     (giải KK Anh Văn)
9.      Nguyễn Thị Thùy Trang                  (giải Nhì Văn)
10.   Trần Thanh Tú                                  (giải KK Vật Lý)
 
VIII. Năm học 1996 – 1997: (20 giải):
1.      Lê Thị Thanh Tú                           ( giải Nhì Văn)
2.      Phạm K Phương Thảo                  ( giải KK Văn)
3.      Lê Thị Như Bích                           ( giải Ba Toán)
4.      Huỳnh Công Phước                      ( giải Ba Toán)
5.      Phạm Nguyên Quý                       ( giải Ba Toán)
6.      Phan Lê Bảo Túy                          ( giải Ba Toán)
7.      Huyền TN Hoàng Lan                  ( giải KK Toán)
8.      Phạm Việt Tuấn                            ( giải KK Toán)                                
9.      Đinh Thị Thùy Trang                  ( giải Nhì Anh Văn)
10.   Nguyễn Thị Minh Thái                ( giải Nhì Anh Văn)
11.   Võ Xuân Diệu Hương                  ( giải Nhì Anh Văn)
12.   Lê Thúy Hạnh                               ( giải Ba Anh Văn)
13.   Lê Phương Anh                             ( giải KK Anh Văn)
14.   Nguyễn Thị Thúy Bình                ( giải KK Anh Văn)
15.   Nguyễn Lê Bảo Ngọc                  ( giải KK Anh Văn)
16.   Nguyễn HDiễm Phương               ( giải KK Anh Văn)
17.   Trịnh Thị Minh Phương               ( giải KK Anh Văn)
18.   Phạm Trần Nghĩa                          ( giải KK Anh Văn)
19.   Nguyễn Thị Mỹ Hà                      ( giải KK Pháp Văn)
20.   Nguyễn Thị Hồng Ngọc               ( giải KK Vật Lý)
 
IX. Năm học 1997- 1998: (14 giải):
1.      Trần Đình Khiêm                         (giải Nhì Toán)        
2.      Hà Thúc Việt                                 (giải Ba Toán)
3.      Hoàng Đình Tri Huân                  (giải KK Toán)
4.      Nguyễn Thị Thanh Nhã               (giải KK Lý )
5.      Thái Ngọc Lan                              ( giải KK Lý )
6.      Hoàng T Ánh Dương                    ( giải Nhì Anh Văn)
7.      Nguyễn Bạch Nga                        ( giải Nhì Anh Văn)
8.      Hoàng Thị Linh Giang                 ( giải Ba Anh Văn)
9.      Trần Thị Hồng Nhật                     ( giải Ba Anh Văn)  
10.    Lê Thị Bảo Chi                             ( giải Ba Anh Văn)
11.   Trần Hồ Trâm Phương                 ( giải Ba Anh Văn)
12.   Hồ Bảo Khánh Châu                    ( giải Ba Anh Văn)
13.   Nguyễn Thị Vân Anh                  ( giải Ba Anh Văn)
14.   Đặng Thị Thanh Tâm                  ( giải KK Anh Văn)

 

Những bài viết liên quan: