Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Danh sách học sinh
  • Du học nước ngoài

DANH SÁCH HỌC SINH TRƯỜNG NGUYỄN TRI PHƯƠNG ĐÃ NHẬN HỌC BỔNG VÀ ĐI HỌC NƯỚC NGOÀI (Tính đến cuối năm học 2009 - 2010) (11/01/2010)

   

Stt
Họ và tên học sinh
Ngày tháng năm sinh
Địa chỉ
Lớp
Đi học theo dự án
Tại nước
Năm đi học
1
Đậu Phan Ngọc Thanh
17.11.1981
211 Bùi Thị Xuân - Huế
9/11
HT giữa Bộ GD & chính phủ Singapore
Singapore
1996
2
Nguyễn Thị Minh Thái
27.01.1982
11 Lê Lợi - Huế
9/11
HT giữa Bộ GD & chính phủ Singapore
Singapore
1997
3
Ngô Thị Thảo Nguyên
29.03.1985
02 Điện Biên Phủ - Huế
9/2
HT giữa Bộ GD & chính phủ Singapore
Singapore
2000
4
Lê Phan Khánh Nhi
23.04.1986
10/9 Nguyễn Tri Phương - Huế
9/1
HT giữa Bộ GD & chính phủ Singapore
Singapore
2001
5
Hoàng Trọng Minh Vỹ
15.05.1987
08 Nguyễn Văn Cừ - Huế
9/1
HT giữa Bộ GD & chính phủ Singapore
Singapore
2002
6
Nguyễn Hoàng Minh Tuệ
16.01.1990
91 Hùng Vương - Huế
9/1
HT giữa Trường Nguyễn Tri Phương-Huế, HV và Trường nữ TH Raffles-Singapore
Singapore
2005
7
Lê Viết Anh Nghi
06.01.1990
18 Nguyễn Thiện Thuật - Huế
9/1
HT giữa Trường Nguyễn Tri Phương-Huế, HV và Trường nữ TH Raffles-Singapore
Singapore
2005
8
Nguyễn Hoàng Diễm An
15.06.1991
12 Kiệt Miếu Đôi - Huế
9/1
HT giữa Trường Nguyễn Tri Phương-Huế, HV và Trường nữ TH Raffles-Singapore
Singapore
2006
9
Trần Lê Lưu Phương
14.03.1991
15 Nguyễn Biểu - Huế
9/1
HT giữa Trường Nguyễn Tri Phương-Huế, HV và Trường nữ TH Raffles-Singapore
Singapore
2006
10
Trần Thị Nhật Trà
26.06.1991
15/10 Văn Cao - Huế
9/1
HT giữa Trường Nguyễn Tri Phương-Huế, HV và Trường nữ TH Raffles-Singapore
Singapore
2006
11
Nguyễn Nhật Quang
31.07.1991
23 Nguyễn Đỗ Cung - Huế
9/1
HT giữa Trường Nguyễn Tri Phương-Huế, HV và Trường nữ TH Raffles-Singapore
Singapore
2006
12
Hoàng Thế Huân
14.05.1991
04 Lê Lợi - Huế
9/5
HT giữa Trường Nguyễn Tri Phương-Huế, HV và Trường nữ TH Raffles-Singapore
Singapore
2006
13
Nguyễn Xuân Đạt
17.04.1991
156/3 Phan Chu Trinh - Huế
9/2
Du học
Mỹ
2006
14
Lê Đức Anh
18.07.1992
60 Hàm Nghi - Huế
9/1
HT giữa Trường Nguyễn Tri Phương-Huế, HV và Trường nữ TH Raffles-Singapore
Singapore
2007
15
Nguyễn Huy Phúc
13.07.1992
66 Phan Chu Trinh - Huế
9/1
HT giữa Trường Nguyễn Tri Phương-Huế, HV và Trường nữ TH Raffles-Singapore
Singapore
2007
16
Trần Trung Nguyên
21.09.1992
Khu tập thể số 04 Lê Lợi - Huế
9/3
HT giữa Trường Nguyễn Tri Phương-Huế, HV và Trường nữ TH Raffles-Singapore
Singapore
2007
17
Trần Thúy Anh
11.10.1992
55 Hùng Vương - Huế
9/5
HT giữa Trường Nguyễn Tri Phương-Huế, HV và Trường nữ TH Raffles-Singapore
Singapore
2007
18
Nguyễn Thị Hoài Thanh
01.02.1992
67 Lê Thánh Tôn - Huế
9/1
HT giữa Trường Nguyễn Tri Phương-Huế, HV và Trường nữ TH Raffles-Singapore
Singapore
2007
19
Nguyễn Viết Anh Tuấn
16.02.1992
173/11/5 Phan Đình Phùng - Huế
9/1
Học bổng ASEAN
Singapore
2007
20
Đồng Thị Anh Khuê
13.05.1993
59A Nguyễn Công TRứ
9/1
HT giữa Trường Nguyễn Tri Phương-Huế, HV và Trường nữ TH Raffles-Singapore
Singapore
2008
21
Trần Thị Thái Khuê
28.02.1993
93 Điện Biên Phủ
9/1
HT giữa Trường Nguyễn Tri Phương-Huế, HV và Trường nữ TH Raffles-Singapore
Singapore
2008
22
Nguyễn Lương Thanh Minh
26.02.1993
3/317 Điện Biên Phủ
9/1
HT giữa Trường Nguyễn Tri Phương-Huế, HV và Trường nữ TH Raffles-Singapore
Singapore
2008
23
Nguyễn Minh Hiếu
24.04.1993
10/3/100 Ngự Bình
9/1
HT giữa Trường Nguyễn Tri Phương-Huế, HV và Trường nữ TH Raffles-Singapore
Singapore
2008
24
Nguyễn Đắc Trí Toàn
13.12.1994
16 TRần Quốc Toản
9/1
HT giữa Trường Nguyễn Tri Phương-Huế, HV và Trường nữ TH Raffles-Singapore
Singapore
2009
25
Nguyễn Đức Huy
23.06.1994
26 Thanh Tịnh
9/1
HT giữa Trường Nguyễn Tri Phương-Huế, HV và Trường nữ TH Raffles-Singapore
Singapore
2009
26
Nguyễn Phương Thảo
22.01.1994
9/77 Hồ ĐẮc Di
9/1
HT giữa Trường Nguyễn Tri Phương-Huế, HV và Trường nữ TH Raffles-Singapore
Singapore
2009
27
Trần Cát Tường
12.03.1994
36/67 Hồ Đắc Di
9/1
HT giữa Trường Nguyễn Tri Phương-Huế, HV và Trường nữ TH Raffles-Singapore
Singapore
2009
28
Nguyễn Trung Huân
09.04.1995
1/155 Trần Phú
9/1
HT giữa Trường Nguyễn Tri Phương-Huế, HV và Trường nữ TH Raffles-Singapore
Singapore
2010
29
Dương Đức Thành
22/04/1995
86 Trường Chinh
9/1
HT giữa Trường Nguyễn Tri Phương-Huế, HV và Trường nữ TH Raffles-Singapore
Singapore
2010
30
Võ Văn Quốc Toàn
08/09/1995
Phú Thượng, Phú Vang
9/1
HT giữa Trường Nguyễn Tri Phương-Huế, HV và Trường nữ TH Raffles-Singapore
Singapore
2010
 
 

 

 

Những bài viết liên quan: