Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tư liệu dạy & học
  • Học tập của học sinh

KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học: 2009- 2010 Môn: Giáo dục công dân 9 (19/01/2010)

Trường THCS Nguyễn Tri Phương                                                         KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học: 2009- 2010                                               Môn: Giáo dục công dân 9 (Thời gian: 45 phút) Đề: A
 
Câu 1: (3 điểm). Thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả? Là học sinh trường Nguyễn Tri Phương, các em cần tổ chức học tập như thế nào để có năng suất, chất lượng và hiệu quả? 
 
Câu 2: (2 điểm). Có ý kiến cho rằng: Học sinh THCS còn là tuổi ăn, tuổi chơi thì nên biết tranh thủ ăn chơi, hưởng thụ, còn việc học hành, làm việc, cống hiến là việc làm suốt đời. Em đồng ý hay không đồng ý với ý kiến trên? Vì sao?
 
Câu 3 :(2 điểm). Tại sao học sinh phải rèn luyện tính năng động, sáng tạo? Hãy nêu một câu ca dao, tục ngữ nói về tính năng động, sáng tạo?
 
Câu 4: (2 điểm). Điền những chủ đề đạo đức vào bảng dưới đây cho phù hợp:
 
Việc làm
Chủ đề đạo đức
1. Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp.
 
 
2. Tích cực tìm hiểu lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc.
 
 
3. Cư xử với bạn bè và mọi người xung quanh một cách thân thiện, đoàn kết.
 
4. Luôn chú ý đến giá trị hàng hóa, sản phẩm tốt, mẫu mã đẹp để tạo uy tín với khách hàng
 
 
Học sinhkẻ bảng và trả lời vào tờ giấy làm bài.
 
Câu 5 :(1 điểm). Em cần phải làm gì để góp phần xây dựng “văn hóa giao thông” ở thành phố Huế chúng ta?
 
 

 
 
Trường THCS Nguyễn Tri Phương                                                            KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học: 2009- 2010                                                     Môn: Giáo dục công dân 9 (Thời gian: 45 phút) Đề: B
 
 
Câu 1: (3 điểm). Thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả? Là học sinh trường Nguyễn Tri Phương, các em cần tổ chức học tập như thế nào để có năng suất, chất lượng và hiệu quả? 
 
Câu 2: (2 điểm). Vì sao trong giai đoạn hiện nay, sự hợp tác quốc tế là rất cần thiết? Hãy nêu một ví dụ về sự hợp tác quốc tế trong vấn đề bảo vệ môi trường?
 
Câu 3: (2 điểm). Thanh niên phải “Sống sao cho đến khi nhắm mắt xuôi tay không phải ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí” (lời Paven trong tác phẩm Thép đã tôi thế đấy).
   Em có suy nghĩ như thế nào về lời nói đó?
 
Câu 4 :(2 điểm). Điền những việc làm vào bảng dưới đây cho phù hợp:
 
Chủ đề đạo đức
Việc làm
1. Tự chủ
 
 
2. Dân chủ.
 
 
3. Năng động, sáng tạo.
 
 
4. Kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
 
 
Học sinhkẻ bảng và trả lời vào tờ giấy làm bài.
 
Câu 5 :(1 điểm). Em cần phải làm gì để góp phần xây dựng “văn hóa giao thông” ở thành phố Huế chúng ta?