Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Hình ảnh hoạt động

Chương trình phổ cập bơi phòng chống tai nạn năm 2009 (27/01/2010)

Khai mạc lớp bơi
(Mô tả cho ảnh này) (Mô tả cho ảnh này) (Mô tả cho ảnh này)
     
Các học sinh được các huấn luyện viên hướng dẫn thực hành
     
(Mô tả cho ảnh này) (Mô tả cho ảnh này) (Mô tả cho ảnh này)
     
Trao giải
       
(Mô tả cho ảnh này) (Mô tả cho ảnh này)