Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Hình ảnh hoạt động

Hình ảnh hội thi Intel ISEF 2010 của Việt Nam tổ chức tại thành phố Đà Lạt (10/02/2010)

Tuy Hoà Ăn cơm tối tại Nha Trang (Mô tả cho ảnh này)
     
(Mô tả cho ảnh này) (Mô tả cho ảnh này) (Mô tả cho ảnh này)
     
 
(Mô tả cho ảnh này) Nhận giải  Nhận giải
     
 
(Mô tả cho ảnh này) Nhận giải  Nhận giải
     
Khắc phục kỹ thuật (Mô tả cho ảnh này) (Mô tả cho ảnh này)
     
 
(Mô tả cho ảnh này) (Mô tả cho ảnh này)  
     
 
(Mô tả cho ảnh này) Khán giả đến tìm hiểu đề tài Khán giả đến tìm hiểu đề tài
     
(Mô tả cho ảnh này) Nhận giải Nhận giải
     
 
(Mô tả cho ảnh này) (Mô tả cho ảnh này)  Ăn mừng chiến thắng tại Vĩnh Điện Quãng Nam
     
 
Quy Nhơn Lăng Cô  Lăng Cô
     
Bàn tay vàng Hành trình trở về Huế Hành trình trở về Huế