Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Giới thiệu trường
  • Chi bộ Đảng

Chi Ủy trường THCS Nguyễn Tri Phương nhiệm kỳ 2008-2010 (09/01/2010)

Bí thư Chi bộ: Đ/c Trần Đức Hảo

Phó bí thư chi bộ: Đ/c Nguyễn Hữu Bi

Các ủy viên:

- Đ/c Trần Văn Diễn

- Đ/c Trần Thi Vân Thanh

- Đ/c Phan Thị Hương Giang

 

Những bài viết liên quan: