Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tin tức & thông báo

LỊCH DẠY ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TUẦN 29 (29/3 đến 3/4) (29/03/2010)

PHÒNG NGHE NHÌN 1

Thứ, ngày
TIẾT
LỚP
MÔN
NGƯỜI DẠY
TÊN BÀI DẠY
Computer
TV
 
 Thứ 2
 (29/3)
 
 
 
2
7/5
Tin
Cô Hoà
Trình bày DL bằng biểu đồ
x
x
3
8/1
Pháp Văn
Cô Quỳnh
L 21
x
x
4
9/7
Tin
Cô Hoà
Ôn tập
x
x
5
9/7
Tin
Cô Hoà
Ôn tập
x
x
6
7/4
Lịch sử
Cô Thu Nhi
Phong trào Tây Sơn
x
x
8
7/8
Lịch sử
Cô Thu Nhi
Phong trào Tây Sơn
x
x
9
7/6
Lịch sử
Cô Thu Nhi
Phong trào Tây Sơn
x
x
 
 Thứ 3 (30/3)
 
1
8/5
Nhạc
 
Học hát
x
x
2
7/5
Nhạc
 
Học hát
x
x
6
7/7
Lịch sử
Cô Thu Nhi
Phong trào Tây Sơn
x
x
7
7/5
Lịch sử
Cô Thu Nhi
Phong trào Tây Sơn
x
x
9
7/4
Địa lí
Cô Linh
Châu Nam Cực
x
x
Thứ 4
(31/3) 
 
1
8/7
Địa lí
Thầy Dũng
Đặc điểm SNVN
x
x
3
8/3
Địa lí
Cô Linh
Đặc điểm khí hậu VN
x
x
4
8/6
Địa lí
Thầy Dũng
Đặc điểm SNVN
x
x
5
8/1
Hoá
Cô Giang
Nước
x
x
 
 
 
Thứ 5
 (1/4)
 
 
 
2
7/6
Tin
Cô Hoà
Trình bày DL bằng biểu đồ
x
x
3
9/5
Tin
Cô Hoà
Ôn tập
x
x
4
9/5
Tin
Cô Hoà
Ôn tập
x
x
5
9/6
Tin
Cô Hoà
Ôn tập
x
x
6
7/1
Lịch sử
 
Lịch sử địa phương
x
x
8
7/2
Lịch sử
 
Lịch sử địa phương
x
x
9
7/3
Lịch sử
 
Lịch sử địa phương
x
x
10
6/2
Địa lí
Cô Thảo
Biển và đại dương
x
x
Thứ 6
(2/4)
2
7/1
Tin
Cô Hoà
Trình bày DL bằng biểu đồ
x
x
3
9/6
Tin
Cô Hoà
Ôn tập
x
x
7
7/5
Lịch sử
Cô Thu Nhi
Phong trào Tây Sơn
x
x
8
7/8
Lịch sử
Cô Thu Nhi
Phong trào Tây Sơn
x
x
9
9/1
Tin
Cô Hoà
Ôn tập
x
x
10
9/1
Tin
Cô Hoà
Ôn tập
x
x

 
PHÒNG NGHE NHÌN 2

STT
TIẾT
LỚP
MÔN
NGƯỜI DẠY
TÊN BÀI DẠY
TV
Projector
 
 
Thứ 2
 (29/3)
 
 
3
8/6
Địa lí
Thầy Dũng
Bài 32 các mùa khí hậu VM
x
x
5
8/7
Địa lí
Thầy Dũng
Bài 32 các mùa khí hậu VM
x
x
6
7/5
Anh văn
Cô Vân
Unit 13 Lesson 5
x
x
7
6/1
Địa lí
Cô Thảo
Biển và đại dương
x
x
8
7/1
Địa lí
Cô Thảo
Biển và đại dương
x
x
9
6/1
Pháp văn
Cô Loan
L13
x
x
 
 
 
Thứ ba
 (30/3)
 
 
 
1
9/6
Lịch sử
Cô Hiền
Cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc
x
x
2
9/1
Lịch sử
Cô Hiền
Cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc
x
x
3
9/7
Lịch sử
Cô Hiền
Cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc
x
x
4
9/5
Lịch sử
Cô Hiền
Cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc
x
x
6
6/4
Lịch sử
Thầy Hỷ
Ôn tập chương III
x
x
7
6/3
Lịch sử
Thầy Hỷ
Ôn tập chương III
x
x
9
6/3
Công nghệ
Cô Xuân Hà
Tổ chức bữa ăn hợp lý
x
x
10
6/8
Lịch sử
Thầy Hỷ
Ôn tập chương III
x
x
 
 
 
Thứ tư
 (31/3)
 
 
 
1
8/6
Âm nhạc
Thầy Chung
Học hát
x
x
2
8/8
Âm nhạc
Thầy Chung
Học hát
x
x
3
8/3
Địa lí
Cô Linh
Đặc điểm khí hậu VN
x
x
6
6/7
Lịch sử
Thầy Hỷ
Ôn tập chương III
x
x
7
6/2
Công nghệ
Cô Xuân Hà
Tổ chức bữa ăn hợp lý
x
x
8
6/1
Lịch sử
Thầy Hỷ
Ôn tập chương III
x
x
9
7/8
Địa lí
Cô Linh
Ôn tập
x
x
10
6/4
Địa lí
Cô Linh
Ôn tập
x
x
 
 
 
Thứ 5
(1/4)
 
3
8/2
Hoá
Cô Giang
Nước
x
x
4
8/8
Địa lí
Cô Linh
Đặc điểm khí hậu VN
x
x
5
9/1
Toán
Thầy Lương
Độ dài đường tròn
x
x
7
7/1
Công nghệ
Cô Xuân Hà
Thức ăn của ĐVTS
x
x
8
7/1
Địa lí
Cô Thảo
Dân cư và kinh tế Châu Đại Dương
x
x
9
6/7
Địa lí
Cô Linh
Ôn tập
x
x
10
7/5
Anh văn
Cô Vân
Unit14 Lesson 2
x
x
 
 
 
Thứ 6
(2/4)
1
8/8
Toán
Thầy Tú
Các TH đồng dạng của tam giác vuông
x
x
6
6/2
Công nghệ
Cô Xuân Hà
Quá trình tổ chức bữa ăn
x
x
7
7/2
Công nghệ
Cô Xuân Hà
Thức ăn của ĐVTS
x
x
8
6/3
Công nghệ
Cô Xuân Hà
Tổ chức bữa ăn hợp lý
x
x
9
9/4
HN
Cô Cúc
CĐ4
x
x
10
9/4
HN
Cô Cúc
CĐ5
x
x
Thứ 7
(3/4)
2
8/4
Pháp văn
Cô Quỳnh
L21
x
x

 
PHÒNG NGHE NHÌN 3

STT
TIẾT
LỚP
MÔN
        NGƯỜI DẠY 
TÊN BÀI DẠY
BTM
 
Thứ 2
 (29/3)
5
9/5
Anh văn
Cô Xuân Dung
U9 Lesson1
x
8
HSG 9
Vật lí
Thầy Phong
BT Đồ thị chuyển động
x
9
7/5
Địa
Cô Thảo
Châu Nam cực
x
 
 
Thứ 3
 (30/3)
 
 
 
2
9/2
Vật lí
Thầy Phong
Mắt cận, Mắt lão
x
4
9/3
Vật lí
Thầy Phong
Mắt cận, Mắt lão
x
6
6/3
Vật lí
Thầy Phong
Ôn tập
x
7
6/4
Vật lí
Thầy Phong
Ôn tập
x
8
6/2
Vật lí
Thầy Phong
Ôn tập
x
9
6/1
Vật lí
Thầy Phong
Ôn tập
x
10
6/3
Địa lí
Cô Linh
Kiểm tra 1 tiết
x
 
Thứ 4
 (31/3)
1
7/7
Địa
Cô Thảo
Châu Nam cực
x
9
6/8
Tin học
Cô Hoài Mỹ
Chèn hình ảnh để minh hoạ
x
10
6/8
Tin học
Cô Hoài Mỹ
Chèn hình ảnh để minh hoạ
x
 
 
Thứ 5
(1/4) 
 
5
9/2
Anh văn
Cô Xuân Dung
U9 Lesson1
x
7
9/3
HN
Cô Cúc
CĐ4: Thế giới nghề
x
8
9/3
HN
Cô Cúc
CĐ5: Tiếp bước lên đoàn
x
9
9/1
HN
Cô Cúc
CĐ5: Tiếp bước lên đoàn
x
10
9/1
HN
Cô Cúc
CĐ5: Tiếp bước lên đoàn
x
 
Thứ 6
 (2/4)
7
ĐT 9
Vật lí
Thầy Phong
BT Đồ thị chuyển động
x
8
ĐT 9
Vật lí
Thầy Phong
BT Đồ thị chuyển động
x
9
7/2
Địa
Cô Thảo
Châu Nam cực
x
Thứ 7
(3/4)
2
9/1
Toán
Thầy Lương
Ôn tập Chương III
x

 
PHÒNG NGOẠI NGỮ

STT
TIẾT
LỚP
MÔN
NGƯỜI DẠY
TÊN BÀI DẠY
Hi-class
Thứ 6
(2/4)
6
HSG 9
Vật lí
Thầy Phong
Đồ thị chuyển động
x
7
HSG 9
Vật lí
Thầy Phong
Đồ thị chuyển động
x
8
HSG 9
Vật lí
Thầy Phong
Đồ thị chuyển động
x