Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tin tức & thông báo

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II (22/04/2010)

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học 2009 - 2010
 

KHỐI
9
8
7
6
BUỔI
SÁNG
SÁNG
CHIỀU  
CHIỀU
Thứ/ ngày
Môn
Thời gian
Môn
Thời gian
Môn
Thời gian
Môn
Thời gian
THỨ BẢY
8/5/2010
Công nghệ
45phút
Công nghệ
45phút
Công nghệ
45phút
Công nghệ
45phút
GDCD
45phút
GDCD
45phút
GDCD
45phút
GDCD
45phút
 
 
Pháp - Nhật
45phút
Địa lý
45phút
Địa lý
45phút
THỨ BA
11/5/2010
Ngữ Văn
90 phút
Ngữ Văn
90 phút
Ngữ Văn
90 phút
Ngữ Văn
90 phút
Vật Lý
45 phút
Vật Lý
45 phút
Vật Lý
45 phút
Vật Lý
45 phút
THỨ TƯ
12/5/2010
Lịch Sử
45phút
Lịch Sử
45phút
Lịch Sử
45phút
Lịch Sử
45phút
Sinh học
45phút
Sinh học
45phút
Sinh học
45phút
Sinh học
45phút
 
 
 
 
Pháp-Nhật
45 phút
Pháp-Nhật
45 phút
THỨ NĂM
13/5/2010
Toán
90 phút
Toán
90 phút
Toán
90 phút
Toán
90 phút
Anh Văn
45 phút
Anh Văn
45 phút
Anh văn
45 phút
Anh văn
45 phút
THỨ SÁU
14/5/2010
Địa lý
45 phút
Địa lý
45 phút
 
 
 
 
Hoá học
45 phút
Hoá học
45 phút
 
 
 
 
Pháp-Nhật
45 phút
 
 
 
 
 
 

 
Chú ý:
* Buổi sáng, học sinh có mặt tại phòng thi trước 7h00.
* Buổi chiều, học sinh có mặt tại phòng thi trước 13h.
* CÁC MÔN TIN HỌC, THỂ DỤC, MỸ THUẬT, ÂM NHẠC, GIÁO VIÊN BỘ MÔN BÔ TRÍ KIỂM TRA HỌC KÌ THEO LỚP 26/4 ĐẾN 7/5/2010.
*Tiếng Pháp tăng cường sẽ có lịch kiểm tra riêng.