Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tin tức & thông báo

LỊCH DẠY ỨNG DỤNG CNTT TUẦN THỨ 33 (TỪ NGÀY 26/ 04 / 2010 ĐẾN NGÀY 1 / 05 / 2010) (28/04/2010)

LỊCH DẠY ỨNG DỤNG CNTT TUẦN THỨ 33
(TỪ NGÀY 26/ 04 / 2010 ĐẾN NGÀY 1 / 05 / 2010)

PHÒNG NGHE NHÌN 1

 

STT
TIẾT
LỚP
MÔN
NGƯỜI DẠY
TÊN BÀI DẠY
Computer
TV
Thứ 2
 
 
 
 
 
x
x
Thứ 3
7
7/3
Sinh học
Cô Cao Hải
Biện pháp đấu tranh SH
x
x
Thứ 4
2
8/7
Hoá học
Cô Giang
Nồng độ dung dịch
x
x
Thứ 5
3
8/2
Hoá học
Cô Giang
Nồng độ dung dịch
x
x
Thứ 6
 
 
 
 
 
x
x
Thứ 7
 
 
 
 
 
x
x

 
PHÒNG NGHE NHÌN 2

 

STT
TIẾT
LỚP
MÔN
NGƯỜI DẠY 
TÊN BÀI DẠY
Computer
TV
Projector
Thứ 2
2
8/2
Sinh học
Cô Tuyến
Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai
x
x
x
 
 
Thứ 3
 
 
4
8/8
Toán
Thầy Tú
Thể tích hình hộp chữ nhật
x
x
x
5
8/8
Toán
Thầy Tú
Luyện tập
x
x
x
6
6/6
Địa lí
Cô Linh
Ôn tập
x
x
x
7
6/5
Địa lí
Cô Linh
Ôn tập
x
x
x
10
6/3
Địa lí
Cô Linh
Ôn tập
x
x
x
Thứ 4
1
8/8
Toán
Thầy Tú
Hình lăng trụ đứng 
x
x
x
10
6/4
Địa lí
Cô Linh
Ôn tập
x
x
x
Thứ 5
9
6/7
Địa lí
Cô Linh
Ôn tập
x
x
x
Thứ 6
 
 
 
 
 
x
x
x
Thứ 7
 
 
 
 
 
x
x
x

 
PHÒNG NGHE NHÌN 3

 

STT
TIẾT
LỚP
MÔN
NGƯỜI DẠY
TÊN BÀI DẠY
Computer
BTM
Thứ 2
 
4
8/1
Sinh Học
Cô Tuyến
Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai
x
x
5
9/1
Toán
Thầy Lương
Hình Cầu
x
x
Thứ 3
 
3
9/6
Toán
Thầy Từ
Hình Trụ
x
x
8
7/1
Toán
Thầy Lương
 
x
x
Thứ 4
 
 
 
 
 
x
x
Thứ 5
 
 
 
 
 
x
x
Thứ 6
 
 
 
 
 
x
x
Thứ 7
 
 
 
 
 
x
x