Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Góc tuyển sinh
  • Kết quả tuyển sinh

Thống kê kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Công lập tại TP Huế năm học 2010 - 2011 (06/07/2010)

 

Thống kê kết quả kỳ thi tuyến sinh vào lớp 10 Công lập tại TP Huế năm học 2010 - 2011