Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Hình ảnh hoạt động

Một số hình ảnh lễ tổng kết và phát thưởng năm học 2009 - 2010 trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế (16/07/2010)

Thầy Nguyễn Hữu Bi Hiệu trưởng nhà trường  đọc diễn văn tổng kết năm học 2009 - 2010

Ông Phan Công Tuyên trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trao phần thưởng danh dự toàn trường cho em Phạm Như Hiển học sin lớp 9/1

 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế trao phần thưởng cho các em Phù Nguyệt Minh, Nguyễn Trung Huân, Dương Đức Thành

Ông Nguyễn Ngọc Sơn Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế trao phần thưởng cho các em Dương Quỳnh Nhi (HS lớp 6/1), Hoàng Dạ Thi (HS lớp 7/1), Lê Hoàng Hùng (HS lớp 7/1)