Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Kỷ niệm 70 năm thành lập
  • Thông báo

Bài hát "Nguyễn Tri Phương ngôi trường mến yêu" (24/08/2010)

 

                                                                                          Sáng tác : Nguyễn A (cựu học sinh trường Nguyễn Tri Phương)
 
 
 
 
Chúng ta là học sinh, dưới mái trường
Nguyễn Tri Phương
Noi gương danh nhân
Thi đua cùng nhau học tốt !
Để mai này xây đắp quê hương.
ĐK :     Nguyễn Tri Phương – đây là !
Nguyễn Tri Phương – đây là !
Ngôi trường – thân yêu - của em.
 
 
 
(Hát 2 lượt – hát lại điệp khúc rồi kết thúc.  Thể hiện : Vui tươi – Tình cảm.)
   Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập trường Nguyễn Tri Phương (04/09/1940 – 04/09/2010)