Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Kỷ niệm 70 năm thành lập
  • Thông báo

Một số hình ảnh các băng rôn, biểu ngữ chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập trường THCS Nguyễn Tri Phương (29/08/2010)