Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Kỷ niệm 70 năm thành lập
  • Thông báo

Ảnh chân dung Cụ Nguyễn Tri Phương (31/08/2010)

           Vào lúc 14h30 ngày 31/08/2010 Ông Nguyễn Tri Việt; Nguyễn Tri Đạt, Nguyễn Tri Thọ (đại diện gia tộc Nguyễn Tri) đã tặng cho nhà trường chân dung Cụ Nguyễn Tri Phương (ảnh được Scan từ bảo tang Bỉ).