Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Kỷ niệm 70 năm thành lập
  • Thông báo

Danh sách các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, doanh nghiệp, quý phụ huynh, cá nhân, tập thể học sinh các lớp đã gửi lẵng hoa chúc mừng lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường (05/09/2010)

          Ban tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế xin tri ân các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, doanh nghiệp, quý phụ huynh, cá nhân, tập thể học sinh các lớp đã gửi lẵng hoa chúc mừng.
 
STT
Tên cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, quý phụ huynh, cá nhân,  tập thể học sinh
Ghi chú
1
Tỉnh uỷ - HĐND – UBMTTQVN Tỉnh Thừa Thiên Huế
01 khai giảng năm học + 01 kỷ niệm 70 năm thành lập trường
2
Văn phòng Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế
 
3
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế
 
4
Thành uỷ - HĐND – UBMTTQVN Thành phố Huế
 
5
Đảng uỷ - HĐND – UBND – UBMTTQVN Phường Phú Hội
 
6
Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế
 
7
Công  đoàn ngành Giáo dục Thừa Thiên Huế
 
8
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Huế
 
9
Phòng Giáo dục và Đào tạo Hương Trà
 
10
Phòng Giáo dục và Đào tạo Phong Điền
 
11
Hội khuyến học Tỉnh Thừa Thiên Huế
 
12
Sở Nội vụ Tỉnh Thừa Thiên Huế
 
13
Ban chỉ huy Công an Tỉnh Thừa Thiên Huế
 
14
Bảo Việt Thừa Thiên Huế
 
15
Bảo Minh – Huế
 
16
Ban đầu tư và xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế
 
17
Báo Thừa Thiên Huế
 
18
Viễn thông Thừa Thiên Huế
 
19
Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á – chi nhánh Huế
 
20
Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Huế
 
21
Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – chi nhánh Huế
 
22
Doanh nghiệp tư nhân Vĩnh Thanh
 
23
Nhà hàng Xanh
 
24
Trường Đại học Sư phạm Huế
 
25
Trường Đại học Khoa học Huế
 
26
Trường Đại học Kinh tế Huế
 
27
Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế
 
28
Trường THPT Hai Bà Trưng
 
29
Trường THPT Nguyễn Huệ
 
30
Trường THPT Gia Hội
 
31
Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
 
32
Trường THPT Cao Thắng
 
33
Trường THPT Đặng Trần Côn
 
34
Trường THCS Thủy Bằng
 
35
Trường THCS Nguyễn Chí Diễu
 
36
Trường THCS Chu Văn An
 
37
Trường THCS Thống Nhất
 
38
Trường THCS Hàm Nghi
 
39
Trường TH Lê Quý Đôn
 
40
Trường TH Vĩnh Ninh
 
41
Ban đại diện Hôi cha mẹ học sinh trường Nguyễn Tri Phương
 
42
Hội PHHS lớp 7/4
 
43
Nguyễn Giám – Nguyên Hiệu trưởng trường
 
44
Một nhóm cựu giáo viên của trường
 
45
Nguyễn Phước Bảo Quân – Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Medic – Huế
 
46
Ban liên lạc cựu học sinh Nguyễn Tri Phương
 
47
Lớp 9/1 NK 1997 – 2001
 
48
Tâp thể lớp 9/2 NK 1989 – 1990
 
49
Tập thể lớp 9/4 NK 2003 – 2007
 
50
Tập thể cựu học sinh lớp 9/1 NK 1998 – 2002
 
51
Cựu học sinh NK 1978 – 1981
 
52
Cựu học sinh lớp 9/2 NK 1984
 
53
Cựu học sinh lớp 9/1 NK 1986 – 1990
 
54
Cựu học sinh NK 1965 – 1972
 
55
Cựu học sinh lớp 9/1 NK 2004 – 2008
 
56
Nhóm học sinh Đệ nhất PS năm 1962 – 1973
 
57
Cựu học sinh lớp P6 NK 1961 – 1965
 
58
Lớp chuyên Toán NK 1984 - 1988
 
59
Cựu học sinh trường Nguyễn Tri Phương tại Thành phố Hồ Chí Minh
 
60
Tập thể lớp 9/7 NK 1989 - 1990
 
61
Tập thể lớp 9/7 NK 1978 - 1981