Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Danh sách học sinh
  • Cán bộ lớp

Danh sách Ban cán sự lớp năm học 2010 - 2011 (01/10/2010)

 

STT

Họ và tên

Chức vụ lớp

SĐT

Ghi chú

1

Hồ Thảo Nguyên

Lớp trưởng

6/1

 

2

Nguyễn Thục Nhi

LPHT

 

3

Võ Thế Công

LPLĐ

 

4

Nguyễn Thị Hương Giang

LPVTM

 

5

Nguyễn Đăng Khánh Linh

Lớp trưởng

6/2

 

6

Hứa Thị Khánh Duyên

LP

 

7

Nguyễn Tâm Anh Minh

LP

 

8

Hoàng Ngọc Cát Tường

LP

 

9

Hoàng Văn Quang Huy

Lớp trưởng

6/3

 

10

Trương Đông Hưng

LP

 

11

Phan Khánh Liên

LP

 

12

Nguyễn Thị Minh Ánh

Lớp trưởng

6/4

 

13

Trần Thị Thanh Tuyền

LP

 

14

Hoàng Phan Diệu Hoài

Lớp trưởng

6/5

 

15

Hồ Lê Mỹ Duyên

LP

 

16

Nguyễn Gia Hưng

LP

 

17

Nguyễn Quốc Huy

LP

 

18

Ngô Lê Bảo Trân

LP

 

19

Lê Bá Nguyên Hoàng

Lớp trưởng

6/6

 

20

Lê Bùi Khánh Linh

LP

 

21

Nguyễn Thị Tâm Phương

LP

 

22

Bùi Trương Kim Khánh

Lớp trưởng

6/7

 

23

Đoàn Nhật Thành

LP

 

24

Hồ Bảo Trân

Lớp trưởng

6/8

 

25

Võ Thị Thảo Linh

LP

 

26

Nguyễn Thị Diệu Mỹ

LP

 

27

Nguyễn Tiến Quang

LP

 

28

Dương Quỳnh Nhi

Lớp trưởng

7/1

 

29

Nguyễn Phan Thuỳ Nhiên

LPHT

 

30

Huỳnh Thị Mỹ Linh

LPVTM

 

31

Hoàng Hạnh Nhiên

Lớp trưởng

7/2

 

32

Lê Thị Tuyết Minh

LP KL

 

33

Lê Hoàng Phương Uyên

LPVT

 

34

Tạ Thùy My

LPHT

 

35

Nguyễn Hoài Nam

LPLĐ

 

36

Nguyễn Phúc Xuân Nhi

Lớp trưởng

7/3

 

37

Lê Cao Khanh

LPHT

 

38

Trần Triết

LP

 

39

Hồ Thị Thảo Nguyên

LP

 

40

Phạm Hải Trà My

LP

 

41

Trần Phương Anh

LT

7/4

 

42

Phạm Ngọc Cát Tường

LP

 

43

Châu Phan Bình Nhi

Lớp trưởng

7/5

 

44

Nguyễn Thị Minh Tâm

LP

 

45

Thân Trọng Ngọc Trâm

LP

 

46

Lê Thị Yến Nhi

LP

 

47

Hoàng Quốc Anh

LP

 

48

Lê Võ Vĩnh Khải

Lớp trưởng

7/6

 

49

Nguyễn Tống Trà My

LP

 

50

Nguyễn Thục Anh

Lớp trưởng

7/7

 

51

Trần Bảo Vân

LP

 

52

Phan Thanh Tú

LP

 

53

Phan Trịnh Trùng Dương

Lớp trưởng

7/8

 

54

Châu Ngọc Hiệp

LP

 

55

La Bảo Ngọc

LP

 

56

Hoàng Dạ Thi

Lớp trưởng

8/1

 

57

Mai Đăng Thi

LP

 

58

Trần Xuân Hải Ly

LP

 

59

Phạm Đăng Lương Thực

Lớp trưởng

8/2

 

60

Đoàn Quỳnh Anh

LP

 

61

Nguyễn Thị Lan Anh

LP

 

62

Lê Huyền Thảo Nhi

LP

 

63

Lê Thị Minh Tâm

LP

 

64

Mai Anh Thư

Lớp trưởng

8/3

 

65

Lê Nguyễn Bảo Ngọc

LP

 

66

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Lớp trưởng

8/4

 

67

Nguyễn Thanh Khánh Nhi

LP

 

68

Trương Nguyễn Hồng Nhung

LP

 

69

Ngô Thị Minh Thảo

LP

 

70

Lê Ngọc Minh Thi

Lớp trưởng

8/5

 

71

Ngô Hoàng Thái Bảo

LP

 

72

Nguyễn Đặng Quốc Hưng

LP

 

73

Nguyễn Minh Trí

LP

 

74

Lê Thảo Nhi

Lớp trưởng

8/6

 

75

Hoàng Anh Thi

LP

 

76

Ngô Hoàng Phương Thủy

LP

 

77

Phạm Trần Nhật Tiến

LP

 

78

Đặng Ngọc Nam Trân

Lớp trưởng

8/7

 

79

Nguyễn Minh Thi

LP

 

80

Trần Thị Quỳnh Trang

LP

 

81

Nguyễn Hồ Ngọc Thư

Lớp trưởng

8/8

 

82

Nguyễn Thị Phương Anh

LP

 

83

Tôn Nữ Thục Nhi

LP

 

84

Ngô Lê Thuận

LP

 

85

Nguyễn Quang Anh Trang

Lớp trưởng

9/1

 

86

Lâm Hiếu Hạnh

LP

 

87

Ngô Hoàng Lan

LP

 

88

Cao Nguyễn Nhật Minh

LP

 

 

89

Bùi Hồng Thiên Phước

LP

 

90

Trần Tú Nguyên

Lớp trưởng

9/2

 

91

Nguyễn Thị Quỳnh Như

LP

 

92

Trần Thị Thúy Hạnh

Lớp trưởng

9/3

 

93

Trần Trung Hiếu

LP

 

94

Trương Duy Quang

LP

 

95

Trần Thị Hải Hà

Lớp trưởng

9/4

 

96

Thái Nhã Ca

LP

 

97

Nguyễn Thị Hương Giang

LP

 

98

Mai Xuân Thảo Hiền

LP

 

99

Lê Chí Thành Nhân

Lớp trưởng

9/5

 

100

Phan Văn Minh Quân

LP

 

101

Phạm Hải Thành

LP

 

102

Nguyễn Xuân Nhật Hà

Lớp trưởng

9/6

 

103

Trần Thị Bích Thảo

LP

 

104

Lê Thị Minh Trâm

LP

 

105

Phùng Ngọc Gia Hân

Lớp trưởng

9/7

 

106

Nguyễn Thị Như Quỳnh

LP

 

107

Bùi Quang Vân

LP

 

108

Trần Ngọc Hoàng Thạch

Lớp trưởng

9/8

 

109

Trần Văn Thành

LP

 

110

Lê Thanh Tiên

LP

 

111

Nguyễn Tuấn Anh

LP

 

Những bài viết liên quan: