Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Hoạt động đoàn thể
  • Chữ thập đỏ

Danh sách các lớp quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Quảng Bình, Hà Tỉnh và Nghệ An (28/10/2010)

 

TRUỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG
 
DANH SÁCH CÁC LỚP QUYÊN GÓP ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO CÁC TỈNH QUẢNG BÌNH, HÀ TỈNH VÀ NGHỆ AN

STT
Lớp
Số tiền
Ghi chú
1
6/1
456.000đ
 
2
6/2
349.000đ
 
3
6/3
420.500đ
 
4
6/4
487.000đ
 
5
6/5
301.000đ
 
6
6/6
321.500đ
 
7
6/7
420.000đ
 
8
6/8
200.000đ
 
9
7/1
231.500đ
 
10
7/2
245.000đ
 
11
7/3
275.000đ
 
12
7/4
450.000đ
 
13
7/5
284.000đ
 
14
7/6
320.000đ
 
15
7/7
175.000đ
 
16
7/8
321.000đ
 
17
8/1
321.000đ
 
18
8/2
170.000đ
 
19
8/3
674.000đ
 
20
8/4
304.000đ
 
21
8/5
300.000đ
 
22
8/6
365.000đ
 
23
8/7
375.000đ
 
24
8/8
258.000đ
 
25
9/1
222.000đ
 
26
9/2
190.000đ
 
27
9/3
200.000đ
 
28
9/4
500.000đ
 
29
9/5
195.500đ
 
30
9/6
300.000đ
 
31
9/7
313.000đ
 
32
9/8
200.000đ
 
33
Cô Hồng Trang
20.000đ
 
Tổng cộng
10.164.000đ
 

                                                                                                                                                    Huế, ngày 28 tháng 10 năm 2010