Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Hoạt động đoàn thể
  • Câu lạc bộ

Danh sách Đội cộng tác viên Website trường THCS Nguyễn Tri Phương - Năm học:2010 - 2011 (24/11/2010)

 

Danh sách Đội cộng tác viên Website trường THCS Nguyễn Tri Phương 

Năm học:2010 - 2011

STT
Họ và tên
Lớp
Ghi chú
1
Lê Phan Quỳnh Châu
7/1
 
2
Nguyễn Khánh Nhật
7/1
 
3
Trần Diệp Huy
7/2
 
4
Nguyễn Ngọc Duy Anh
7/2
 
5
Lê Nguyễn Bảo Ngọc
8/3
 
6
Nguyễn Thị Thùy Dương
7/1
 
7
Lê Đình Bảo Nhi
7/1
 
8
Lê Ngọc Minh Tú
7/1
 
9
Lê Thảo Nhi
8/6
 
10
Hoàng Dạ Thi
8/1
 
11
Hoàng Hạnh Nhiên
7/2