Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Khoa học & công nghệ
  • Sản phẩm học tập

Danh sách học sinh khối 7 trường THCS Nguyễn Tri Phương đã dự thi qua vòng 14 cuộc thi Olympic tiếng Anh (24/12/2010)

Danh sách học sinh lớp 7 trường Nguyễn Tri Phương đã dự thi qua vòng 14
 cuộc thi Olympic Tiếng Anh
 

STT
Họ và tên
Ghi chú
1
Trần Ngọc Bảo Uyên
 
2
Le Ngoc Quynh Chau
 
3
Nguyễn Hồng Nhung
 
4
Hoai Nguyen Nam
 
5
Nguyễn Hoài Nam
 
6
Nguyễn Thục Anh
 
7
Ngô Hoàng Hiếu
 
8
Từ Như Hoàng
 
9
Nguyễn Hoàng Nam
 
10
Ngô Hoàng Hiếu
 
11
Hồ Đắc Thanh Tân
 
12
Nguyễn Phan Thùy Nhiên
 
13
Tôn Nữ Minh Ánh
 
14
Tạ Thùy My
 
15
Hoàng Linh
 
16
Lê Viết Minh Thông
 
17
Hồ Hoàng Duy
 
18
Tôn Nữ Minh Anh
 
19
Nguyen Khanh Chi
 
20
Hoàng Huỳnh Trân Châu
 
21
Hồ Hoàng Duy
 
22
Dương Bá Hoàng Phương
 
23
Ta ngoc thanh
 
24
Trần Thị Thanh Tâm
 
25
Nguyễn Hữu Khánh Huy
 
26
Hoàng Huỳnh Trân Châu
 
27
Hoang hong nhi
 
28
Trần Thị Như Lan
 
29
Hoàng Ngọc Thắng
 
30
Le thi ngoc tran