Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Khoa học & công nghệ
  • Sản phẩm học tập

Hội thi khoa học và kỹ thuật INTEL ISEF 2011 (27/01/2011)

       Sau Hội thi khoa học và kỹ thuật ITEL ISEF 2011 cấp trường, trường THCS Nguyễn Tri Phương đã chọn 03 đề tài dự thi cấp Tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế tổ chức từ ngày 25 tháng 01 năm 2011 đến ngày 27 tháng 1 năm 2011.

Đề tài 1: Công cụ vẽ đồ thị hàm số y = ax2  do nhóm học sinh lớp 9/1 và 9/2 thực hiện

 

Đề tài 2: Ngôn ngữ cơ thể trong trường học do học sinh lớp 9/2 thực hiện

Đề tài 3: Bèo trên sông An Cựu và cách giải quyết do nhóm học sinh lớp 9/4 thực hiện

Một số hình ảnh của Hội thi

Nhóm học sinh tham dự Hội thi ITEL ISEF 2011

 

Thầy Trần Đức Hảo (Phó Hiệu trưởng), bà Nguyễn Thị Thu Hà (Giám đốc Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế), nhóm học sinh dự thi, thầy Nguyễn Hữu Bi (Hiệu trưởng) đứng từ trái sang.

 

Thầy Trần Đức Hảo (Phó Hiệu trưởng), thầy Nguyễn Hữu Bi (Hiệu trưởng), thầy Đinh Văn Lương (tổ trưởng tổ Toán) chụp ảnh lưu niệm cùng với nhóm tác giả đề tài Công cụ vẽ đồ thị hàm số y = ax2