Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Kế hoạch & lịch công tác
  • Lịch công tác tuần

Kế hoạch công tác tuần 26 từ ngày 28/02 đến ngày 05/03/2011. (28/02/2011)

Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế                      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
Trường THCS Nguyễn Tri Phương                              --------***--------
          Năm học 2010 - 2011                   Tuần 26  từ ngày 28/2 đến ngày 5/3/2011
 

Thứ hai
28/2
-          Chào cờ đầu tháng
-          Cô Lộc hoàn tất hồ sơ quyết toán năm 2010 nộp phòng KHTC Sở
-          9h00à10h00: Họp ban tổ chức ngày văn hoá Nhật bản (Ô.Bi, Cô Th.Anh, Cô D.Trang, Ô. Thịnh, Ô.Quý, Ô.Tú, Cô P.Tú, Cô X.Dung, Cô Uyên, Cô Mai, Cô Loan, Cô Nhân, Ô Chung)
-          14h00: Tập huấn sơ cứu ban đầu tại phòng bảng thông minh cho học sinh khối 8, 9 (Mỗi lớp 2 em) (Ô.Thuận, Ô. Hỷ).
-          Áp dụng TKB mới.
Thứ ba
1/3
-          8h35 à 8h50: Hội ý ban tổ chức thi “Bạn gái khéo tay” (Cô Thuý Anh, Ô Tú, Cô Xuân Dung, Cô Giang).
Thứ tư
2/3
 
Thứ năm
3/3
 
Thứ sáu
4/3
-          15h25 à 15h40: Hội ý BTC ngoại khoá liên môn (Ô.Bi, Cô Th.Anh, GVCN 6/7, 6/8, 7/1, 7/2, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8).
Thứ bảy
5/3
-          7h30 à 10h30: Tổ chức ngoại khoá liên môn Mỹ thuật, Sử, GDCD tại Đại Nội (Xem bảng phân công).
-          13h00 à 16h00: Tổ chức hội thi “Bạn gái khéo tay” tại trường (Xem bảng phân công và chương trình
CN
6/3
-          6h30 à 12h00: Tham dự ngày văn hoá Nhật bản và huớng dẫn gói quà bằng khăn tay FuRoShiKi tại Trung tâm văn thể mỹ (Xem bảng phân công và chương trình).

I. Chuyên môn:
-         Thực hiện chương trình tuần 26 và áp dụng thời khoá biểu mới.
-         Tiến hành dự giờ - bồi dưỡng học sinh giỏi bình thường.
-         BGH dự giờ Bồi dưỡng học sinh giỏi (xem lịch).
-         GV bộ môn lưu ý giảng dạy theo thời khoá biểu mới (tránh nhầm tiết).
-         Lập kế hoạch dự giờ sinh viên theo thời khoá biểu mới.
-         Cô V.Thanh, Cô Hảo, Cô Lộc bàn giao hồ sơ GV cho TTCM vào sáng thứ 7 (26/02/2011).
-         Giáo viên chỉ đạo thực tập thông báo điểm cho Sinh viên sau khi chấm và nộp phiếu điểm cho ban chỉ đạo trong ngày.
II. Chủ nhiệm:
-         Đôn đốc và kiểm tra học sinh thực hiện nội quy.
-         Chủ nhiệm các lớp xem kỷ bảng phân công – chương trình các hoạt động ngoại khoá, hội thi.
-         Chủ nhiệm các lớp tiếng Nhật (6/3, 6/4, 7/3, 7/4, 8/2, 8/3, 9/2, 9/3) động viên học sinh tham gia tốt hoạt động Lễ hội tiếng Nhật.
-         Chuẩn bị hội thi nghi thức đội.