Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Hoạt động đoàn thể
  • Công Đoàn

Một số hình ảnh hoạt động Công đoàn trường THCS Nguyễn Tri Phương chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8 - 3 (14/03/2011)

e