Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Kế hoạch & lịch công tác
  • Lịch công tác tuần

Kế hoạch công tác tuần 30 từ ngày 28/03 đến ngày 02/04/2011. (25/03/2011)

Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế                         KẾ HOẠCH CÔNG TÁC
Trường THCS Nguyễn Tri Phương                                       --------***--------
          Năm học 2010 - 2011                            Tuần 30 từ ngày 28/3 đến ngày 2/4/2011
 
Thứ hai
28/3
-          Chào cờ đầu tuần (Tổ chức quyên góp trong cán bộ, giáo viên và học sinh giúp đồng bào bị sóng thần và động đất ở Nhật Bản (cô X.Dung, Ô. Tú, Ô.Diễn).
-          15h30-15h50: Họp ban tổ chức kỷ niệm ngày giỗ tổ Hùng Vương (xem danh sách).
-          15h00 – 16h20: Chủ nhiệm các đội tuyển HSG làm việc với BGH để thống nhất danh sách.
Thứ 3
29/3
-          17h00: Hạn cuối chủ nhiệm các đội tuyển nộp danh sách dự thi cho Cô Hải (Giáo Vụ).
-          7h30-9h30: Kiểm tra sổ báo giảng, sổ đầu bài, sổ điểm lớp và cập nhật điểm Educare khối chiều (BGH, Ô.Hỷ, Ô.Diễn, Ô.Lương, Ô.Quý, cô Hiền).
-          9h30-11h00: Chủ nhiệm các đội tuyển HSG làm việc với BGH để thống nhất danh sách.
-          14h00-16h00: Kiểm tra sổ báo giảng, sổ đầu bài, sổ điểm lớp và cập nhật điểm Educare khối sáng (BGH, Ô.Hỷ, Ô.Diễn, Ô.Thi, cô Hồng, cô Thiên Nga, cô D.Trang).
-          16h00-17h00: Chủ nhiệm các đội tuyển HSG làm việc với BGH để thống nhất danh sách.
Thứ tư
30/3
-          8h00: Cô Nhung, Ô.Thi, cô Hiền, cô Giang, cô Hồng, cô Thiên Nga, thầy Dũng (Địa), thầy Ngọc dự tập huấn biên soạn đề kiểm tra tại trường Quốc học (2 ngày, 30-31/3/2011).
-          Tiết 8: Dự giờ GDCD của cô Diễm lớp 65 (BGH, cô Phương Tú, cô X.Dung, Ô.Tú, cô Giang, cô Tuyến, cô Thu)
-          14h00: Làm hồ sơ kiểm định chất lượng.
Thứ năm
31/3
-          Nộp hồ sơ thi học sinh Giỏi cho Sở (Cô Hải).
-          8h00: Tổ trưởng nộp báo cáo hoạt động tháng 2-3 cho Hiệu Trưởng.
-          Giáo viên chỉ đạo thực tập nộp hồ sơ cho ban chỉ đạo.
-          14h00: Làm hồ sơ kiểm định chất lượng.
-          17h15: Họp đoàn sinh viên thực tập bình bầu cá nhân xuất sắc (An).
Thứ sáu
1/4
-          8h00: Hội ý công tác tuần 31 (BGH, Ông Tú, Ông Hỷ).
-          Tiết 4: Dự giờ Văn cô Thu lớp 9/7 (lồng ghép rèn luyện kỹ năng sống), (BGH, cô Phương Tú, cô X.Dung, Ô.Tú, cô Giang, cô Tuyến)
-          Tiết 7,8: Dự giờ Sinh cô Tuyến lớp 96 (lồng ghép rèn luyện kỹ năng sống), (BGH, cô Phương Tú, cô X.Dung, Ô.Tú, cô Giang, cô Thu)
Thứ bảy
2/4
-          14h00: Họp hội đồng sư phạm tháng 4 (Hội nghị GVCN - chia tay cô Vân Thanh, cô Lộc, cô Hảo) (BCHCĐ gửi giấy mời).
-          17h00: Tổng kết chia tay sinh viên thực tập của CĐSP tại Hội trường (BGH, Ô.Diễn, các giáo viên hướng dẫn thực tập, cô X.Dung).
I. Chuyên môn:
- Thực hiện chương trình tuần 30.
- Tiến hành dự giờ - bồi dưỡng HSG bình thường
-  BGH dự giờ bồi dưỡng HSG (xem lịch)
-  Cô Lộc (kế toán) liên hệ với Ô.Sinh (SGD) để làm dự toán thi học sinh giỏi
-  Triển khai tập các hoạt cảnh chuẩn bị kỷ niệm ngày giỗ tổ Hùng Vương (xem lịch).
-  Giáo viên chỉ đạo thực tập hoàn tất các tiết dạy đánh giá của SV và hồ sơ đánh giá của SV nộp cho ban chỉ đạo vào chiều thứ 5 (31/3).
-  Tổ Toán chỉ đạo ôn tập nghề cho học sinh khối 8,9.
II. Chủ nhiệm:
-  Đôn đốc và kiểm tra học sinh thực hiên nội quy của nhà trường.
-  Chủ nhiệm các lớp có học sinh tham gia đóng hoạt cảnh lưu ý kế hoạch tập luyện của ban tổ chức.
-  GVCN nộp danh sách và tiền của những học sinh đăng ký học bơi cho Ô. Thuận.
-  GV chỉ đạo thực tập chủ nhiệm nộp hồ sơ vào thứ 5(31/3).