Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tư liệu dạy & học
  • Giảng dạy của Giáo viên

Bảng thống kê chất lượng môn học trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế năm học 2010 - 2011 (22/06/2011)

Bảng thống kê chất lượng môn học trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế năm học 2010 - 2011