Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Góc tuyển sinh
  • Kết quả tuyển sinh

Thống kê số lượng học sinh trúng tuyển vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế của các trường tiểu học năm học 2011 - 2012 (07/07/2011)

      SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG - HUẾ CỦA CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC

NĂM HỌC 2011 - 2012

TT
Trường Tiểu học
Số lượng
TT
Trường Tiểu học
Số lượng
1
Lê Quý Đôn
52
31
Thanh Toàn
2
2
Trần Quốc Toản
43
32
Thuỷ Dương
2
3
Lê Lợi
36
33
Vinh Phú, Phú vang
2
4
Vĩnh Ninh
25
34
Vinh Xuân 1
2
5
Vĩnh Lợi
19
35
Bình An
1
6
Thuận Thành
13
36
Dạ Lê
1
7
Nguyễn Trãi
9
37
Đại Thành
1
8
Phú Hoà
9
38
Điền An
1
9
Truờng An
8
39
Dương Nổ
1
10
Lý Thường Kiệt
7
40
Hương Bình
1
11
Vỹ Dạ
6
41
Hương Long
1
12
An Cựu
5
42
Nam Phổ Hạ
1
13
Số 2 Kim Long
5
43
Nước Ngọt 1
1
14
Số 2 Phú Bài
5
44
Phú Hồ
1
15
Tây Lộc
5
45
Phú Thanh
1
16
Thuận Lộc
5
46
Phú Thuận 2
1
17
Ngô Kha
4
47
Phước Vĩnh
1
18
Số 1 Thị Trấn, A Lưới
6
48
Số 1 Hương Hồ
1
19
Thuận Hoà
4
49
Số 1 Hương Văn
1
20
Phú Cát
3
50
Số 1 Hương Vinh
1
21
Phú Thuận
3
51
Số 1 Hương Xuân
1
22
Phú Thượng 1
3
52
Số 1 Thuận An, Phú Vang
1
23
Số 1 Lộc Trì
3
53
Số 2 An Đông
1
24
Số 1 Phú Bài
3
54
số 2 Hương Xuân
1
25
Số 2 Tứ Hạ
3
55
Số 2 Thị Trấn Sịa
1
26
Thuỷ Biều
3
56
Số 3 Quảng Phú
1
27
Lăng Cô
2
57
Thanh Long
1
28
Số 1 An Đông
2
58
Thủy Xuân
1
29
Số 1 Kim Long
2
59
Tiến Lực
1
30
Số 1 Thuỷ Châu
2
60
Xuân Phú
1

Chúc mừng em Phùng Trần Hồng Nhật học sinh trường tiểu học Lê Quý Đôn đã trúng tuyển với số điểm bài thi cao nhất.