Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Góc tuyển sinh
  • Kết quả tuyển sinh

Thống kê kết quả kì thi tuyển sinh vào THPT Chuyên Quốc Học và THPT Công lập thành phố Huế năm học 2011 - 2012 (11/07/2011)

 

    Thống kê kết quả kì thi tuyển sinh vào THPT Chuyên Quốc Học và THPT Công lập thành phố Huế năm học 2011 - 2012