Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Cựu học sinh
  • Bài viết & cảm nhận

Tin vui đến với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế (24/07/2011)

 

 

      Ngày 24 tháng 07 năm 2011, trong chuyến đi công tác tại thành phố Hồ Chí Minh thầy Nguyễn Hữu Bi (Hiệu trưởng nhà trường) đã có buổi gặp mặt, giao lưu với cựu giáo viên và cựu học sinh trường Nguyễn Tri Phương. Sau buổi gặp mặt này, anh Lê Văn Hùng ( niên khóa 1969 – 1976) đã ủng hộ 1.000.000 VND; anh Đinh Kiềm (niên khóa 1969 – 1976) đã ủng hộ 1.000.000 VND, anh Lưu Phước Lộc (niên khóa 1969 – 1976) đã ủng hộ 100 USD; anh Nguyễn Bảo Toàn (niên khóa 1969 – 1976) đã ủng hộ 100 USD; anh Nguyễn Phú Hội đã ủng hộ 10.000.000 VND.
 
     Thay mặt Hội đồng sư phạm trường THCS Nguyễn Tri Phương, chân thành cám ơn sự hỗ trợ quý báu của các anh Lê Văn Hùng, Đinh Kiềm, Lưu Phước Lộc, Nguyễn Bảo Toàn, Nguyễn Phú Hội.
     
     Một số hình ảnh buổi gặp mặt