Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Góc tuyển sinh
  • Kết quả tuyển sinh

Thông báo về việc phân lớp học sinh khối 6 năm học 2011 - 2012 (06/08/2011)

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ

    TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG

THÔNG BÁO

     Trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế xin thông báo đến toàn thể quý phụ huynh học sinh được biết danh sách phân lớp học sinh khối 6 năm học 2011 - 2012 được niêm yết vào lúc 8h30 thứ bảy ngày 6 tháng 8 năm 2011 tại trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế. Kính mời quý phụ huynh đến trường xem.

                                                                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                           Ths Nguyễn Hữu Bi