Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tư liệu dạy & học
  • Học tập của học sinh

Kết quả kiểm tra chọn đội dự tuyển môn Văn 8 (27/08/2011)

         SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾT QỦA KIỂM TRA CHỌN ĐỘI DỰ TUYỂN
MÔN: VĂN 8

Stt Họ và tên  Ngày sinh Lớp  Điểm Chữ ký h/s
1 Lê Phan Quỳnh Châu 18/01/1998 8/1 8.00  
2 Nguyễn Phan Tường Minh 31/08/1998 8/1 7.00  
3 Nguyễn Trần Nam Anh 6/1/1998 8/3 6.75  
4 Trần Thị Diễm Hương 2/3/1998 8/8 6.75  
5 Dương Nữ Thảo  My 3/1/1998 8/1 6.75  
6 Lê Thị Thảo  Nguyên 30/11/1998 8/3 6.75  
7 Huỳnh Thị Mỹ Linh 13/01/1998 8/1 6.50  
8 Phan Lê Thu  Uyên 28/08/1998 8/8 6.50  
9 Nguyền Hồng Nhung 12/12/1998 8/2 6.25  
10 Hoàng Ngọc Phương 7/6/1998 8/2 6.00  
11 Hà Đặng Thúy Hiền 22/01/1998 8/4 6.00  
12 Trần Thị Như Lan 31/01/1998 8/2 6.00  
13 Nguyễn Uyên Phương 8/12/1997 8/3 6.00  
14 Võ Thị Cát  Tường 13/02/1998 8/1 6.00  
15 Đoàn Ngọc Phương Giao 21/12/1998 8/1 5.75  
16 Trần Uyển  Nhi 20/02/1998 8/1 5.75  
17 Lê Đình Bảo Nhi 30/1/1998 8/1 5.75  
18 Hoàng Ngọc Bảo Trân 3/1/1998 8/6 5.75  
19 Lê Như Hương 2/11/1998 8/4 5.50  
20 Thân Trọng Ngọc Trâm 9/4/1998 8/5 5.50  
21 Dương Thị Thùy Vân 27/04/1998 8/7 5.50  
22 Nguyễn Hoàng Thủy Tiên 5/8/1998 8/8 5.30  
23 Nguyễn Khánh Chi 28/06/1998 8/3 5.25  
24 Trần Nguyễn Thanh Trang 14/03/1998 8/1 5.25  
25 Nguyễn Trần Hạnh  19/04/1998 8/1 5.25  
26 Nguyễn Thảo Tiên 21/08/1998 8/5 5.00  
27 Phan Trịnh Trùng Dương 29/03/1998 8/8 4.75  
28 Hoàng Ngọc Thắng 5/10/1998 8/6 4.75  
29 Nguyễn Thị Thùy Dương 5/4/1998 8/1 4.50  
30 Lê Thị Bảo  Hân 12/1/1998 8/8 4.50  
31 Nguyễn Tâm Thảo 29/06/1998 8/3 4.50  
32 Lê Thái Uyên  Thi 9/7/1998 8/5 4.50  
33 Đỗ Thị Ngọc  Châu 3/6/1998 8/5 4.25  
34 Nguyễn Phan Thành Kiên 17/10/1998 8/6 4.25  
35 Huỳnh Thị Quỳnh Trang 6/1/1998 8/8 4.25  
36 Trần Thị Ngọc Hân 18/06/1998 8/2 4.00  
37 Tạ Thùy My 6/2/1998 8/2 4.00  
38 Hồ Thị Bích Hằng 27/09/1998 8/1 3.50  
39 Hoàng Minh Trí 5/2/1998 8/4 2.00  
40 Đặng Thị Thùy Nhiên 5/3/1998 8/8    
41 Võ Thị Thanh  Thảo 11/10/1998 8/7    
42 Trương Bảo Trân 11/11/1998 8/6    

Huế, ngày 23 tháng 8 năm 2011

HIỆU TRƯỞNG

ThS.Nguyễn Hữu Bi