Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tư vấn học đường

Một số kỹ năng mềm cần thiết cho giáo viên và học sinh! (06/09/2011)

 Một số kỹ năng mềm cần thiết cho giáo viên và học sinh:

1. 6 chiếc nón tư duy (6TKHs)
2. Giới thiệu kỹ thuật tư duy 5W1H
3. Giới thiệu kỹ thuật phân tích SWOT
4. Giảng dạy và học tập với công cụ Bản đồ Tư duy
5. Lập bảng đồ tư duy (Mind mapping)
6. Huấn luyện kỹ năng hợp tác để thành công
7. Những chĩ dẫn giúp người học tham gia giờ thảo luận hiệu quả
8. 7 kỹ năng cơ bản để làm việc nhóm hiệu quả
9. Giới thiệu phương pháp học tập và đọc tích cực SQ3R
10. Học cách Tư duy tích cực

Chi tiết các bạn vui lòng tải file đính kèm tại đây.

Những bài viết liên quan: