Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tư liệu dạy & học
  • Học tập của học sinh

Danh sách đội tuyển học sinh giỏi môn Toán 9 (10/09/2011)

         SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GiỎI
MÔN: TOÁN 9
Stt Họ và tên  Ngày sinh Lớp  Điểm Ghi chú
1 Thái Doãn Quang Hưng 1/6/1997 9/4 8  
2 Nguyễn Quang Anh 13/12/1997 9/1 6  
3 Nguyễn Phước Sơn 13/10/1997 9/1 6  
4 Lê Hoàng  Hùng 20/09/1997 9/1 5.5  
5 Lê Bá Gia Hưng 22/08/1997 9/1 5.5  
6 Nguyễn Thị Nguyên Khoa 2/9/1997 9/1 5.5  
7 Võ Chí Dũng 16/02/1997 9/1 5.25  
8 Võ Nhật Nam 17/05/1997 9/1 4.5  
9 Nguyễn Vĩnh Phúc 10/10/1997 9/1 3.75  
10 Nguyễn Duy Phương 26/11/1997 9/1 3.75  
11 Tôn Thất Tâm  Định 19/1/1997 9/1 3.5  
12 Nguyễn Bá Nhật Huy 9/6/1997 9/1 3.5  
13 Lê Đức Khánh 13/04/1997 9/1 3.5  
14 Nguyễn Hải Trí 13/03/1997 9/1 3.5  
15 Nguyễn Phúc Minh  Trung 27/10/1997 9/4 3.5  
16 Dương Mạnh Tuân 10/2/1997 9/2 3.5  
17 Nguyễn Đỗ Tố Uyên 12/7/1997 9/1 3.5  
18 La Minh  Đức 7/4/1997 9/1 3.25  
19 Lê Minh  Hoàng 31/03/1997 9/7 3.25  
20 Đoàn Quang Thành 9/3/1997 9/1 3.25  

 

 Huế, ngày 09 tháng 9 năm 2011    
        HIỆU TRƯỞNG    
    
    
                        
   Ths. Nguyễn Hữu Bi