Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Tư liệu dạy & học
  • Học tập của học sinh

Danh sách đội tuyển học sinh giỏi môn Lý 9 (10/09/2011)

         SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GiỎI
MÔN: LÝ 9
Stt Họ và tên  Ngày sinh Lớp  Điểm Ghi chú
1 Nguyễn An Nguyên Hiệp 25/10/1997 9/3 7.75  
2 La Minh  Đức 7/4/1997 9/1 7.5  
3 Lê Hoàng  Hùng 20/09/1997 9/1 7.5  
4 Hoàng Dạ Thi 11/8/1997 9/1 7.5  
5 Bùi Đức Triệu 10/6/1997 9/3 7.5  
6 Hồ Xuân Gia Hiếu 30/08/1997 9/5 7  
7 Chế Quang Bảo Lộc 8/3/1997 9/2 7  
8 Trương Thị Diễm Quỳnh 24/10/1997 9/2 7  
9 Mai Đăng Thi 13/08/1997 9/1 6.5  
10 Nguyễn Trần Phương Thuỷ 22/04/1997 9/3 6.5  
11 Nguyễn Gia Bảo 27/08/1997 9/1 6  
12 Lê Ngọc Minh Thi 16/08/1997 9/5 5.75  
13 Lê Hoàng Triệu Vỹ 18/04/1997 9/1 5.75  
14 Hoàng Dương Thuỵ Đan 20/10/1997 9/4 5.25  
15 Nguyễn Tất Minh Phước 29/05/1997 9/8 5.25  
16 Nguyễn Lương Quảng 15/01/1997 9/4 5.25  
17 Nguyễn Phúc Minh Trung 27/10/1997 9/4 5.25  
18 Dương Mạnh  Tuân 10/2/1997 9/2 5.25  
19 Hoàng Xuân Quỳnh Anh 15/01/1997 9/1 4.75  
20 Phan Xuân Huy 30/01/1997 9/8 4.75  
21 Nguyễn Thị Khánh Huyền 5/10/1997 9/1 4.75  
22 Phan Thị Quỳnh Nhi 30/05/1997 9/6 4.75  
23 Đặng Ngọc Nam  Trân 16/11/1997 9/7 4.5  
24 Nguyễn Thanh  Hiền 20/09/1997 9/7 4.25  
25 Nguyễn Bá Nhật Huy 9/6/1997 9/1 4.25  
26 Trần Thị Đan Thuỳ 18/01/1997 9/8 4.25  
27 Nguyễn Xuân Hoàng 10/1/1997 9/4 4  
28 Hồ Đức Lộc 11/1/1997 9/4 4  
29 Lê Phương Nhân 5/4/1997 9/2 4  
30 Bùi Thị Hồng Phương 10/4/1997 9/4 4  
31 Trần Hoàng Sơn 16/09/1997 9/8 4  

 

 Huế, ngày 09 tháng 9 năm 2011    
        HIỆU TRƯỞNG    
    
    
                        
   Ths. Nguyễn Hữu Bi