Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Hoạt động đoàn thể
  • Chữ thập đỏ

Danh sách học sinh tham gia tập huấn sơ cấp cứu ban đầu năm học 2011 - 2012 (15/09/2011)

DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA TẬP HUẤN SƠ CẤP CỨU BAN ĐẦU NĂM HỌC 2011-2012
 

STT
HỌ VÀ TÊN
LỚP
CHỨC VỤ
GHI CHÚ
1
PHAN HOÀNG KIM QUY
6/1
Ủy Viên
 
2
TRẦN LÊ HẢI LONG
6/1
Ủy Viên
 
3
ĐỖ LÊ MINH TUỆ
6/2
Ủy Viên
 
4
NGUYỄN THANH QUANG
6/2
Ủy Viên
 
5
DƯƠNG ĐĂNG TÙNG
6/3
Ủy Viên
 
6
NGUYỄN THỊ THU VUI
6/3
Ủy Viên
 
7
DƯƠNG HOÀNG MINH NGHI
6/4
Ủy Viên
 
8
HOÀNG TRẦN HỒNG NHẬT
6/4
Ủy Viên
 
9
TRƯƠNG NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH
6/5
Ủy Viên
 
10
TRẦN XUÂN KHẢI MINH
6/5
Ủy Viên
 
11
HUỲNH THỊ THẢO NGHI
6/6
Ủy Viên
 
12
TRẦN ĐINHG BẢO LONG
6/6
Ủy Viên
 
13
VÕ BÁ NGUYÊN
6/7
Ủy Viên
 
14
LÊ TIẾN NHẬT ANH
6/7
Ủy Viên
 
15
LỮ ĐẠT
6/8
Ủy Viên
 
16
ĐOÀN PHƯỚC THÙY TRANG
6/8
Ủy Viên
 
17
NGUYỄN VIỆT HẢI TRIÈU
7/1
Ủy Viên
 
18
HOÀNG THỊ MỸ NGÂN
7/1
Ủy Viên
 
19
DƯƠNG BÁ THẮNG
7/2
Ủy Viên
 
20
ĐẶNG KHOA VINH
7/2
Ủy Viên
 
21
HỒ VĂN QUANG HUY
7/3
Ủy Viên
 
22
NGUYỄN ĐÌNH BẢO NHẬT QUANG
7/3
Ủy Viên
 
23
PHAN NGỌC ANH KHOA
7/4
Ủy Viên
 
24
TRẦN NGUYỄN ANH QUÂN
7/4
Ủy Viên
 
25
HỒ LÊ MỸ DUYÊN
7/5
Ủy Viên
 
26
TRẦN MẠNH HOÀNG
7/5
Ủy Viên
 
27
PHẠM ĐÌNH MỸ KHÁNH
7/6
Ủy Viên
 
28
LÊ BÙI KHÁNH LINH
7/6
Ủy Viên
 
29
NGUYỄN KHÁNH THƯ
7/7
Ủy Viên
 
30
LÊ ĐÌNH QUÝ TRÂN
7/7
Ủy Viên
 
31
NGUYỄN THỊ DIỆU MỸ
7/8
Ủy Viên
 
32
NGUYỄN TIẾN QUANG
7/8
Ủy Viên
 

 
Danh sách này có 32 học sinh khối 6 và 7.
         Huế, ngày 24 tháng 08 năm 2011
                         Người lập
 
 
                    Hồ Ngọc Thuận