Logo & Name
Địa chỉ: 54 Nguyễn Tri Phương - Thành phố Huế
Điện thoại: +84 54 3846159 - Email: thcs.ntp@thuathienhue.edu.vn
Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner Banner
  • Giới thiệu trường
  • Lịch sử truyền thống

Lịch sử hình thành và quá trình phát triển trường THCS Nguyễn Tri Phương-Huế (29/09/2011)

Năm 1940, trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương được thành lập, là trường tư thục mang tên Việt Anh, do Cụ Phạm Doãn Điềm xây dựng.
Năm 1955. trường chính thức mang tên Nguyễn Tri Phương.
Từ tháng 9 năm 1975 là trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Tri Phương.
Năm 1982, trường đảm trách thêm việc bồi dưỡng học sinh các lớp chuyên Toán, chuyên Lý, chuyên Văn của thành phố Huế.
Năm 1984, trường bắt đầu đưa Tin học vào giảng dạy chính khóa. Từ năm 1989 đến 1998 trường được Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế giao trách nhiệm giảng dạy, bồi dưỡng các đội tuyển chuyên Toán, chuyên Văn, chuyên Lý, chuyên Anh của tỉnh Thừa Thiên Huế.
Năm 1998, trường được Sở Giáo dục xây dựng thành trường trọng điểm chất lượng cao khối Trung học cơ sở và được tuyển sinh vào lớp 6 trên địa bàn toàn tỉnh.
Năm 1999, trường tham gia dự án “Dạy tiếng Pháp tăng cường”
Năm 2005, trường bắt đầu dạy tiếng Nhật. Từ đó, học sinh của trường được học các ngoại ngữ: Anh - Pháp, Anh - Nhật và tiếng Pháp tăng cường.
Năm 2002, trường bắt đầu ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học.
Ngày 23 tháng 03 năm 2004, trường đã ký một văn bản hợp tác giáo dục với trường Nữ Trung học Raffles (RGS) và Học viện Raffles (RI) – Singapore.
Qua 72 năm hình thành và phát triển, trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương - Huế đã đạt được một số thành tích nổi bật như sau:
Được Chủ Tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba (năm 1999), và Huân chương Lao động hạng nhì (năm 2011),
Được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (năm 2007) .
Được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tặng Cờ Thi đua xuất sắc (năm 1993, 2005, 2007, 2010).
Được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen (năm 1995, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2008, 2010).
Liên tục được Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận là trường Tiên tiến xuất sắc cấp Tỉnh.
Công đoàn được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen (năm 1998, 2002).
Liên đội Thiếu niên Tiền phong được Trung ương Đoàn tặng Cờ luân lưu (năm 2005).